Making full use of these mighty vehicles, this is no ordinary sightseeing tour, as not only do you get a live guided tour of the City by road, you also get to take a trip along the river, without ever leaving the comfort of your seat.
-
-

Céad Míle Fáilte

Fáilte romhat go dtí cuid na dtuismitheoirí den suíomh www.eoiniosagain.ie

Is scoileanna éagsúla iad Coláiste Eoin agus Coláiste Íosagáin, ach bíonn an-chuid chomhoibriú idir an dá scoil, agus feidhmíonn coiste tuismitheiorí amháin don dá scoil - Comhchoiste na dTuistí.

Tá sé mar aidhm ag Comhchoiste na dTuistí eolas tábhachtach a chur ar fáil do thuismitheoirí ar na leathanaigh seo :
Eolas a bhaineann le

  • Oideachas do dhéagóra
  • Scrúdaithe
  • Sláinte dhéagóirí
  • Ocáidi Sóisialta
  • Abhair ar bith a bhaineann le tuismitheoirí

Tá súil againn go mbainfidh tú tairbhe as na leathainigh seo

One Hundred Thousand Welcomes

Welcome to the parents section of www.eoiniosagain.ie.
Coláiste Eoin and Coláiste Íosagáin are separate schools. However there is much cooperation between the schools and both schools are served by one parents committee - Comhchoiste na dTuistí.

The Comhchoiste intends to make important information available to parents on these pages, relating to :

  • Your teenager's education
  • Examinations
  • Teen Health
  • Social Occasions
  • Anything Relevant to Parents

We hope you find these pages useful.


DÁTAÍ DON DIALANN / Dates for your Diary
----------------------------------------------------------

17/11/2013 Aonach Saothair
Christmas Sale of Work

Seo an ócáid is mó a eagraíonn Comhchoiste na dTuistí, ní amháin ó thaobh bailiú airgid de, ach ó thaobh ócáid shóisialta de chomh maith. Beidh stannaí le brontannais, leabhair, plandaí, cístí,bric-a-brac, fíon, chomh maith le Roth and Áidh, Crannchur, Tae, Caifé, Ceapairí, Burgers srl. Beidh cluichí ann, agus seans chun bualadh le seanchairde. Bíonn an-spóirt ann i gcónaí. Tá do chabhair ag teastáil.........ó thaobh oibre/earraí/cheannacháin de, agus as bheith i láthair !

Fáilte roimh gach duine - Bí Ann nó Bí Cearnógach !
Breis Eolais: Cliceáil Anseo: PDF 1, PDF 2, PDF 3

The Parents' Committee's biggest event, in terms of both fundraising and social occasions. Stands with gifts, books, plants, cakes, bric-a-brac, wine, as well as Wheel of Fortune, Raffles, Tea, Coffee, Sandwiches, Burgers etc. It's always great fun, with games, and a chance to meet old friends. Your help is needed, whether manning a stand, donating items, or just being with us on the day.

Everyone welcome - Be There or Be Square !
For more information: Cliceáil Anseo: PDF 1, PDF 2, PDF 3


SCRÚDAITHE na ROINNE & BRÉAGSCRÚDAITHE / State Examinations & Mock Exams 2014 =============================================================
BRÉAGSCRUDAITHE / Mock Exams - 24/2/14 go dtí 7/3/14

SCRÚDAITHE SCRÍOFA
Tosnóidh scrúdaithe scríofa ar an gCéadaoin 4ú Mheithimh, 2014. Críochnóidh an Ardteisteaméireacht ar an Aoine 20ú Mheithimh 2014. Críochnóidh an Teastas Sóisireach thart ar an am céanna.

Níl tráthchlár laethiúil do scrúdaithe, ná sceideal do scrúdaithe praicticiúla, tionscnimh srl, ullamh fós, ach cuirfear ar fáil anseo iad, ar a luaithe agus is féidir.

WRITTEN EXAMINATIONS
The 2014 written examinations are starting on Wednesday 4th June, 2014. The Leaving Certificate examinations will finish on Friday 20th June, 2014. The Junior Certificate examinations will finish around the same date.

Detailed day to day timetables and schedules for practicals, projects and completion of coursework have yet to be finalised. They will be available on this website later in the year.

SCRÚDAITHE BÉIL
Beidh scrúdaithe béil (Ardteist) ar siúl ón 31ú Márta go dtí an 11ú Aibreáin 2014.

ORAL EXAMINATIONS
The dates for the 2014 Leaving Certificate Oral Tests are 31st March to 11th April, 2014


FÉILRÍ NA gCOLÁISTÍ / School Calendars
===================================

Coláiste Eoin 2013 / 2014 : Cliceáil Anseo
Col. Íosagáin 2013 / 2014 : Cliceáil Anseo

AOSOIDEACHAS / Adult Education
----------------------------------------------------
Tá ranganna Gaeilge do dhaoine fásta ar siúl ag Máistir Briain Mag Amhalghaidh. Breis Eolais : Cliceáil Anseo. Glaoigh Ar 087 650101


IMEACHTAÍ LE DÉANAÍ / Recent events
-------------------------------------------------------

Ollchruinniú na dTuismitheoirí / Parents Committee AGM – 16/9/13

Caint ar ChibearMhaistíneacht / CyberBullying Talk 24/4/13
---------------------------------------------------------------------------------- Bhí slua maith ag an gCaint suimiúil agus tráchtúil seo - thart ar 80 tuismitheoirí. Kyle Petrie ón gcomhlucht eSafety a thug an caint. Bhí sé thar a bheith úsáideach agus thar a bheith oideachasúil, agus d'fhoghlaim tuismitheoirí slite éagsúla chun cosaint níos fearr a thabhairt dá ndaltaí óga, agus iad ar an idirlíon.

Tá achoimre ar fáil (cliceáil anseo) ar an gcaint, a thugann eolas áisiúil agus nascanna do suíomhanna éagsúla eile atá ar fáil do thuismitheoirí agus do dhaltaí. Buíochas le Bríd Mhic Shamhráin as é a eagrú, agus le Kyle as ucht an eolais a roinn sé linn. Buíochas le Fíona Uí Uiginn chomh maith as ucht a cabhair agus as ucht an Halla a chur ar fáil dúinn.

A good attendance (over 80 Parents) heard Kyle Petrie from eSafety's interesting and very pertinent discussion on CyberBullying. It was extremely informative and interesting, and parents learned a lot about protecting students while online.

A summary of the talk is available (click here), which gives useful information, and links to various other useful websites which are available to parents and students. Thanks to Bríd Mhic Shamhrain for organising the talk, to Kyle for the knowledge he shared with us, and to Fíona Uí Uiginn as well for her help, and for hosting the meeting.


13/9/2012   Cruinniú do Thuismitheoirí na hIdirbhliana
                      
Meeting for Transition Year Parents 
17/9/2012   Ollchruinniú Chomhchoiste na dTuistí
                      
Parents Committee AGM  
18/10/2012  Oíche Theoirghairme Bhliain 5 agus Bhliain 6
                       
Career Guidance Evening for 5th & 6th Year Students