Coiste Gaeilge

Is scoil lánGhaelach í Coláiste Íosagáin agus is í an teanga croílár na scoile. Tá sí mar aidhm ag an gCoiste Gaeilge na daltaí a spreagadh leis an teanga a labhairt sa scoil le bród agus agus le díograis.
Tá ionadaí ag gach rang ar an gCoiste agus bíonn an Captaen Gaeilge nó an Captaen Scoile mar chathaoirleach. Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste ag am lóin agus tá múinteoir ón bhfoireann freagrach as an gcoiste a stiúradh.

 

Bíonn ionadaíocht láidir ag Bliain a 4 ar an gCoiste agus cabhraíonn siad go mór leis na himeachtaí ar fad i rith na bliana a eagrú. I measc na n-imeachtaí a bhíonn á n-eagrú tá céilithe, ceolchoirmeacha, aoichainteoirí, Seachtain na Gaeilge, postaeirí, comórtas Eurofíse, comórtas Tráth na gCeist agus díospóireachtaí idir ranga.
Cuireann na himeachtaí seo ar fad le hatmaisféar Gaelach na scoile agus tugann siad deiseanna do dhaltaí an teanga a úsáid ag ócáidí sóisialta taobh amuigh den ghnáthshuíomh ranga / scoile.
Is bealach an –dearfach an Coiste Gaeilge leis an teanga a chur chun cinn sa scoil agus ag an am céanna tugann sé an deis do dhaltaí ó gach bliainghrúpa freagracht a ghlacadh agus a bheith páirteach go gníomhach i saol na scoile.


An Coiste Gaeilge   2013- 2014

Cathaoirligh: Ciara Ní Chonchúir & Clíona Nic Cába

Líle Ní Chonchubhair 1C
Jennifer Ní Chiara 1C
Julie Ní Dhúgáin 1M
Nóra Ní Anluain Fay 1M
Maria Ní Bhuachalla 1G
Sadhbh Ní Ghráda 1G

Aoife Delap 2E
Aoife Nic an Rothaigh 2E
Clare Ní Amaill 2N
Sibéal Nic Lochlainn 2N
2b
Róisín Ní Fhloinn 3F
Aislinn Ní Dhuinnshléibhe 3D
Róisín Ní Chroidheáin 3D

Sarah Ní Chinnsealaigh 4X
Aifric Nic Lochlainn 4X
Gráinne Nic Cárthaigh 4Y
Sophie Ní Leathlobhair 4Y
Clodagh Ní Dhaltúin 4Z

Mia Ní Challaráin 5C
Clíodhna Ní Chroidheáin 5C
Sadhbh Ní Dhonnabháin 5E
Katie Ní Dheá 5E
Doireann Ní Bhriain 5E
Cecily Ní Chionnaith 5E
Bláithín Ní Cholmáin 5E
Eleanor Nic Gamhna 5M
Susie Ní Fhaoláin 5M
Aifric Ní Dhochartaiagh 5M\

Michelle Nic Gill Fhinnéin 6C
Aisling Ní Mhurchú 6C
Olivia Holbrook 6C
Orla Nic Mhathúna 6E
Chloe Ní Aimhrigín