Ceol

 

Tá an ceol an-tábhachtach dúinn i gColáiste Íosagáin. Spreagtar na cailíní ó thús a bheith gníomhach i gcúrsaí ceoil sa scoil.

 • Chomh maith leis an gceol a bheith mar ábhar scrúdaithe sa teastas sóisearach agus san ardteist, tá cór ag gach bliainghrúpa. Canann na córacha seo le chéile ag Aifrinn agus ag ócáidí scoile eile.

 • Cuirtear ceolfhoireann scoile le chéile, le seinm ag ócáidí éagsúla i rith na scoilbhliana.

 • Eagraítear grúpaí traidisiúnta éagsúla in éineacht le buachaillí Choláiste Eoin, le páirt a ghlacadh in imeachtaí agus comórtais éagsúla.

 • Cuirtear ceoldráma ar an stáitse le cailíní na hIdirbhliana i dteannta na mbuachaillí ó Choláiste Eoin.

 • Tá Coiste Ceoil sa scoil, le daltaí ó gach rang páirteach ann, a eagraíonn imeachtaí éagsúla do na daltaí i rith na scoilbhliana, mar shampla, seisiúin ceoil ag am lóin, Club Glee, ceolchoirmeacha beaga neamhfhoirmeálta 7rl.

Music plays a very important role in student life in Coláiste Íosagáin. All students are encouraged to participate in the school’s musical activities.

 • As well as having music available as a subject for both Junior Certificate and Leaving Certificate examinations, each year group has its own choir. These choirs sing together at school Masses and other school occasions.

 • A school orchestra is assembled to perform at various events during the school year.

 • Traditional groups, consisting of students from both Coláiste Íosagáin and Coláiste Eoin, perform at various events both within and outside the school, as well as taking part in competitions.

 • Various musicals have been performed by Transition Year students from the two schools.

 • Our Coiste Ceoil, with representatives from every class, organises various informal musical activities for students, eg. a Glee Club, lunchtime traditional music sessions, casual concerts, etc.

Coiste Ceoil 2012 - 2013

Cinnire ceoil: Martha Ní Chianáin

 • 1E Tiarna Rosen
 • 1E Gráinne Ní Gheallagáin
 • 1B Sadhbh Nic Uilgeagóid
 • 1B Molly Caomhánach
 • 1N Éile Ní Chianáin
 • 2G Sibéal Ní Chasaide
 • 2G Gráinne Ní Fhrighil
 • 2D Muirne Seaghach
 • 2D Gráinne Ní Ruairc
 • 2F
 • 3B Fiona Ní Ghamhna
 • 3M Aifric Nic Giolla Bríde
 • 3C Aoibhe Ní Thuinéir Eanaigh
       Nóirín Ní Chasaide
 • 4X Carmel Ní Chomascaigh
 • 4Y Sinéada Ní chárthaigh
 • 4Z Siún Ní Ghlacáin
 • 5C Olivia Holbrook
 • 5C Livia Ní Choragáin
 • 5M Aisling de Faoite
 • 5M Caitríona Ní Fhionnagáin
 • 5E Fionnuala Nic Mhathúna
 • 5E Niamh Nic Cormaic
 • 6C Miryam Ní Éalaithe
 • 6M Deirbhile de Fréin
 • 6E Shauna Nic Giolla Bhríde
 • 6E Naoise de Poire