Foireann na Scoile

Foireann Teagaisc 2017 - 2018 

Fíona Uí Uiginn Príomhoide / Gaeilge
Seán Delap Príomhoide Tánaisteach / Stair
Ailbhe Bhreathnach Ceol / Gaeilge
Eithne Chambers Mata / Eolaíocht / Ceimic
Siobhán Máirtín Mata / Eolaíocht / Ceimic
Colm Mac Donnacha Tír Eolas / Gaeilge / Ríomhairí / OSSP
Martina Ní Chatháin Mata / Eolaíocht / Bitheolaíocht
Róisín Ní Earcáin Fraincis / Gaeilge
Mairéad Ní Dhónaill Teagasc Creidimh / Tír Eolas / Oideachas Sláinte
   
Ciarán Ó Murchú Stair / Teagasc Creidimh
   
Joanne Ní Choileáin Gaeilge / Teagasc Creidimh / Stair
Áine Nic Gabhann  Béarla / Oideachas Sláinte                                                                                        
Ailín Ní Dhomhnaill Béarla / Drámaíocht / Tacaíocht Foghlama
Pádraig Mac Donnacha Tír Eolas / Gnó / Gaeilge
Marcella Ní Raghallaigh  Gearmáinis / Treoirghairm
Mairéad Ní Dhúchon Gaeilge / Corpoideachas
Liz Mhic Uaid Gaeilge / Teagasc Creidimh
Aoife Nic Uaid                            Gaeilge / Teagasc Creidimh
Áine Ní Ghloinn Béarla / Fraincis
Máire Ní Mhaoilearca Mata / Gearmáinis / Dlí
Chantal Ní Chonghaile Fraincis / Gaeilge
Deirdre Uí Leathlobhair Eacnamaíocht Bhaile
Róise Ní Fhátharta Eolaíocht / Bitheolaíocht / Oideachas Sláinte
Sinéad Ní Mhaonaigh Ealaín
Ellen Nic Phiarais Corpoideachas / Tír Eolas / Mata
Karen Newton Gearmáinis / Tacaíocht Foghlama
Sinéad Ní Dhomhnaill Grafaic Theicniúil
Siobhán Uí Sheasnáin Mata / Mata Fheidhmeach / Fisic

Conall Mac Giolla Easpaig

Marie Ní Dhiarmada

Neasa Ní Ghallchóir

Béarla / Stair

Gaeilge / Fraincis / Mata

Eacnamaíocht Bhaile / Eolaíocht / Bitheolas

Karen Nic Aoidh Eolaíocht / Ceimic / Mata
Lydia Groszewski Béarla / Gaeilge
Tomás Ó Dubhurthuile

Ceol / Cór / OSSP

Bliainmhúinteoirí 2017- 2018

Bliainghrúpa             Bliainmhúinteoir
Bliain 1 Áine Nic Gabhann
Bliain 2 Mairéad Ní Dhónaill
Bliain 3 Joanne Ní Choileáin                     
Bliain 4 Pádraig Mac Donnacha
Bliain 5 Eithne Chambers
Bliain 6 Siobhán Máirtín

Foireann Tacaíochta

Rúnaí na Scoile                     Louise Uí Shioradáin  

Feighlí na Scoile                          Franco Forte 

Cúntóir Riachtanais Speisialta   Maria Ní Néill