Foireann na Scoile

Foireann Teagaisc 2018 - 2019 

Fíona Uí Uiginn Príomhoide / Gaeilge
Seán Delap Príomhoide Tánaisteach / Stair
Ailbhe Bhreathnach Ceol / Gaeilge
Eithne Chambers Mata / Eolaíocht / Ceimic
Siobhán Máirtín Mata / Eolaíocht / Ceimic
Colm Mac Donnacha Tír Eolas / Gaeilge / Ríomhairí / OSSP
Martina Ní Chatháin Mata / Eolaíocht / Bitheolaíocht
Róisín Ní Earcáin Fraincis / Gaeilge
Mairéad Ní Dhónaill Teagasc Creidimh / Tír Eolas / Oideachas Sláinte
   
Ciarán Ó Murchú Stair  (Comhoraitheoir na hIdirbhliana)
   
Joanne Ní Choileáin Gaeilge / Teagasc Creidimh / Stair
Áine Nic Gabhann  Béarla                                                                                        
Ailín Ní Dhomhnaill Béarla / Drámaíocht / Tacaíocht Foghlama
Pádraig Mac Donnacha Tír Eolas / Gnó / Gaeilge
Marcella Ní Raghallaigh  Gearmáinis / Treoirghairm
Mairéad Ní Dhúchon Gaeilge / Corpoideachas
Liz Mhic Uaid Gaeilge / Teagasc Creidimh
Aoife Nic Uaid                            Gaeilge / Teagasc Creidimh
Áine Ní Ghloinn Béarla / Fraincis
Máire Ní Mhaoilearca Mata / Gearmáinis / Dlí
Chantal Ní Chonghaile Fraincis / Gaeilge
Deirdre Uí Leathlobhair Eacnamaíocht Bhaile / Teagasc Creidimh
Róise Ní Fhátharta Eolaíocht / Bitheolaíocht / Oideachas Sláinte
Sinéad Ní Mhaonaigh Ealaín
Ellen Nic Phiarais Corpoideachas / Tír Eolas / Mata
Karen Newton Gearmáinis / Tacaíocht Foghlama
Cathal Mac Sealaigh Grafaic Theicniúil
Siobhán Uí Sheasnáin Mata / Mata Fheidhmeach / Fisic

Conall Mac Giolla Easpaig

Marie Ní Dhiarmada

Neasa Ní Ghallchóir

Béarla / Stair

Gaeilge / Fraincis / Mata

Eacnamaíocht Bhaile / Eolaíocht / Bitheolas

Karen Nic Aoidh Eolaíocht / Ceimic / Mata
Lydia Groszewski

Béarla / Gaeilge

Aindriu Mac an Ri

Bearla / Stair / OSSP

Bliainmhúinteoirí 2018- 2019

Bliainghrúpa             Bliainmhúinteoir
Bliain 1 Joanne Ni Choileain
Bliain 2 Padraig Mac Donnacha
Bliain 3 Aine Nic Gabhann                     
Bliain 4 Mairead Ni Dhonaill
Bliain 5 Siobhan Mairtin
Bliain 6 Eithne Chambers

Foireann Tacaíochta

Rúnaí na Scoile                     Louise Uí Shioradáin  

Feighlí na Scoile                          Franco Forte 

Cúntóir Riachtanais Speisialta   Maria Ní Néill