Foireann na Scoile

Foireann Teagaisc 2016 - 2017 

Fíona Uí Uiginn Príomhoide / Gaeilge
Seán Delap Príomhoide Tánaisteach / Stair
Ailbhe Bhreathnach Ceol / Gaeilge
Eithne Chambers Mata / Eolaíocht / Ceimic
Siobhán Máirtín Mata / Eolaíocht / Ceimic
Dónall Ó Nualláin Tír Eolas / Teagasc Creidimh / Ríomhairí / OSSP
Martina Ní Chatháin Mata / Eolaíocht / Bitheolaíocht
Róisín Ní Earcáin Fraincis / Gaeilge
Mairéad Ní Dhónaill Teagasc Creidimh / Tír Eolas / Oideachas Sláinte
   
Ciarán Ó Murchú Stair / Teagasc Creidimh
   
Joanne Ní Choileáin Gaeilge / Teagasc Creidimh / Stair
Áine Nic Gabhann  Béarla / Oideachas Sláinte                                                                                        
Ailín Ní Dhomhnaill Béarla / Fraincis / Tacaíocht Fhoghlama
Pádraig Mac Donnacha Tír Eolas / Gnó / Gaeilge
Marcella Ní Raghallaigh  Gearmáinis / Treoirghairm
Mairéad Ní Dhúchon Gaeilge / Corpoideachas
Liz Mhic Uaid Gaeilge / Teagasc Creidimh
                                    
Áine Ní Ghloinn Béarla / Fraincis
Máire Ní Mhaoilearca Mata / Gearmáinis / Dlí
Chantal Ní Chonghaile Fraincis / Gaeilge
Deirdre Uí Leathlobhair Eacnamaíocht Bhaile
 Róise Ní Fhátharta Eolaíocht / Bitheolaíocht / Oideachas Sláinte
Sinéad Ní Mhaonaigh Ealaín
Ellen Nic Phiarais Corpoideachas / Tír Eolas
Karen Newton Gearmáinis / Tacaíocht Fhoghlama
Sinéad Ní Dhomhnaill Grafaic Theicniúil
Siobhán Uí Sheasnáin Mata / Mata Fheidhmeach / Fisic

Conall Mac Giolla Easpaig

Aoife March

Neasa Ní Ghallchóir

Béarla / OSSP

Stair / Gaeilge

Eacnamaíocht Bhaile / Eolaíocht / Bitheolas

Karen Nic Aoidh Eolaíocht / Ceimic / Mata
Lydia Groszewski Béarla / Gaeilge
Tomás Ó Dubhurthuile

Ceol / Cór / OSSP

Bliainmhúinteoirí 2016 - 2017

Bliainghrúpa             Bliainmhúinteoir
Bliain 1 Mairéad Ní Dhónaill
Bliain 2 Áine Nic Gabhann
Bliain 3 Pádraig Mac Donnacha                      
Bliain 4 Joanne Ní Choileáin
Bliain 5 Siobhán Máirtín
Bliain 6 Eithne Chambers

Foireann Tacaíochta

Rúnaí na Scoile Louise Uí Shioradáin
Feighlí na Scoile              Franco Forte