Tráthchlár do na Scrúduithe Stáit 2017

Timetables for State Examinations 2017
C, 03/05/2017 - S, 24/06/2017Is féidir leat teacht ar thráthchlár do na Scrúduithe Stáít (Teastas Sóisearach & Ardteist) ach gligeáil ar an gceangaltán cuí thíos.

You can access the timetables for the State Examinations (Junior Cert and Leaving Cert) by clicking on the appropriate attachment below.