Polasaí um Chaomhnú Leanaí

Child Protection Policy

Tá Polasaí agus Nósanna Imeachta Choláiste Íosagáín um Chaomhnú Leanaí ar fáil ach cliceáil ar naceangaltáin PDF thíos.

The Coláiste Íosagáin policy on Child Protection  and Child Protection Procedures are available by clicking on the PDF attachments below.

 

Is iad seo a leanas na nósanna imeachta maidir le Caomhnú Leanaí atá eisithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna (2011).

Nósanna  imeachta maidir le Caomhnú Leanaíi mBunscoileanna agus Scoileanna Iarbhunscoile  (2011)

http://www.education.ie/servlet/blobservlet/cp_procedures_primary_post_p...

Child Protection Procedures in Primary and Post-Primary Schools (2011)

http://www.education.ie/servlet/blobservlet/cp_procedures_primary_post_primary_2011.pdf

 

 Polasaí um Chaomhnú Leanaí faofa ag an mBord Bainistíochta ar an 25.10.2011
Athbhreithniú déanta agus faofa 08.06.2016