Polasaí Iontrála

Polasaí Iontrála / Admissions Policy

Ta athbhreithniú déanta ag an mBord Bainistiochta ar an bpolasaí seo agus ís é an Polasaí thíos a bheidh i bhfeidhm do dhaltaí atá ag lorg áite sa scoil ó Mheán Fómhair 2018 ar aghaidh.
Tá cóip den pholasaí iontrála at i bhfeidhm do dhaltaí atá ag lorg áite sa scoil i 2017 ar fáil ó oifig na scoile.


 

This policy  has been reviewed by the Board of Management and the policy below is the one which will apply to pupils seeking admission to the school from September 2018 onwards.
A copy of the Admissions Policy which applies to admissions in 2017 is available from the school office.