Polasaí Iompair

Rinneadh athbhreithniú ar Pholasaí Iomoair na scoile le linn na scoilbhliana 2015-2016 agus glacadh leis an bPolasaí nua ag cruinniú den Bhord Bainistíochta ar an 23 Feabhra 2016. Tá cóip den pholasaí nua ar fáil mar cheangaltán thíos.


The school undertook a review of its Behaviour Policy during the school year 2015-2016 and the policy was ratified at a Board of Management meeting on 23 February 2016. A copy of the new policy is available as an attachment below.