Nuacht na hIdirbhliana

Fógra do thuismitheoirí/dáltaí:

 

Leabhair Log

Déanaigí cinnte go bhfuil na Leabhair Log á gcoinneáil suas chun dáta agaibh agus cuntas iomlán agat ar  an obair dheonach agus taithí oibre.

• Déanaigí cinnte go bhfuil an Leabhar Log suas chun dáta agus an t-eolas ar fad ann.

• Léigí tríd na treoracha thíos maidir le conas na Leabhair Log a líonadh i gceart agus cuirigí an scéim mharcála san áireamh agus tú i mbun na hoibre seo

1. Is deis é an leabhar log do dhaltaí na hIdirbhliana

- dialann phearsanta scoile a choimeád d’imeachtaí na bliana
- léargas a thabhairt ar obair na bliana

2. Bailítear é go rialta i rith na bliana. Seo an scéim mharcála atá i bhfeidhm:
    Eolas agus cuntas ar na himeachtaí  40 marc
    Gaeilge chruinn  20 marc  
    Amharc-íomhá  30 marc
    Pictiúir, bileoga eolais, maisiú, scríbhneoireacht, leagan amach néata, cur i láthair
    Na hábhair go léir comhlíonta 10 marc
100 marc  iomlán

3. Ní cóir do na daltaí:
• grianghraif nach bhfuil oiriúnach a chur isteach – imeachtaí scoile amháin
• scríobh faoi mhúinteoirí
• scríobh faoi rudaí/imeachtaí nach mbaineann leis an scoil

4. Beidh an captaen ranga freagrach as liosta a choimeád don rang faoi na himeachtaí scoile difriúla gur gá tagairt a dhéanamh dóibh/cuntas a scríobh fúthu. Tá sé de dhualgas ar an dalta labhairt leis an gcaptaen ranga fúthu seo.

5. Má tá dalta as láthair d’imeacht scoile, ba chóir di é sin a scríobh sa leabhar log freisin (imeacht/dáta).

6. Ní mór do na daltaí méid áirithe ama a chaitheamh (ach gan dul thar fóir) ar an leabhar log le gur féidir leo marc maith a ghnóthú. Tóg an scéim mharcála san áireamh agus tú ag tabhairt faoin obair. Tá gá é a choimeád suas chun dáta (tar éis gach imeacht) ach molann an coiste gan faillí a dhéanamh san obair scoile eile. Scríobh síos ag deireadh gach cuntas an méid ama a chaith tú air.
Coiste na hIdirbhliana