Framework for Junior Cycle

Gradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí

Junior Cycle Pupil Award

 

Tá an Creat Nua don tSraith Shóisearach 2015 a foilsíodh ar an Luan 31 Lúnasa 2015 ar fáil freisin ach gligeáil ar an gceangaltán thíos.

The new Framework for the Junior Cycle document published on Monday 21 August 2015 is also available by clicking on the attachment below.