Foirmeacha Iarratais Iontráil 2020

Application Forms 2020 Entry
A, 24/08/2018 - A, 30/11/2018

Tá foirmeacha iarratais d'áiteanna i mBliain 1 sa scoilbhliain 2020 -2021 ar fáil in Oifig na Scoile ón Luan 03.09.2018. Níl siad ar fáil ar an suíomh seo. Is féidir leat ceann a bhailiú ón Oifig ar an Luan idir 8.30am agus 1.30pm nó glaoch ar an scoil agus cuirfear ceann sa phost chugat. Cuirfear cóip den Pholasaí Iontrála ábhartha don scoilbhliain sin chugat leis an bhfoirm iarratais. Is féídir leat teacht ar an bPolsasaí Iontrála d'iontráil 2020 freisin ach gligeáil ar an gceangaltán thíos.
Beidh uimhir PPS d'iníne agus síniú beirt thuismitheoiri ag teastáil ar an bhfoirm. Glacfar le foirmeacha iarratais líonta d'iontráil 2020 ón 3 Meán Fomhair 2018 go dtí 30 Meán Fómhair 2019.

Application forms for places in 1st year in 2020 - 2021  are available from the School Office from Monday 03.09.2018. They are not available on this website. You can collect a form in person on Monday between 8.30am and 1.30pm or by phoning the school and a form will be posted to you along with a copy of the relevant Admissions Policy. You can access the Admissions Policy for 2020 entry by clicking on the attachment below.
Your daughter's PPS number and the signature of both parents will be required on the application form. Completed application forms will be accepted from 3rd September 2018 until the 30th of September 2019.