Foirmeacha Iarratais 2019

Application Forms 2019
C, 30/08/2017 - S, 30/09/2017

Tá foirmeacha iarratais d'áiteanna i mBliain 1 sa scoilbhliain 2018 - 2019 ar fáil in Oifig na Scoile ón Aoine 01.09.2017. Níl siad ar fáil ar an suíomh seo. Is féidir leat ceann a bhailiú ón Oifig ar an Aoine idir 8.30am agus 1.30pm nó glaoch ar an scoil agus cuirfear ceann sa phost chugat. Cuirfear cóip den Pholasaí Iontrála ábhartha don scoilbhliain sin chugat leis an bhfoirm iarratais. Beidh uimhir PPS d'iníne agus síniú beirt thuismitheoiri ag teastáil ar an bhfoirm.

Application forms for places in 1st year in 2019 - 2020  are available from the School Office from Friday 01.09.2017. They are not available on this website. You can collect a form in person on Friday between 8.30am and 1.30pmor by hone the school and a form will be posted to you along with a copy of the relevant Admissions Policy. Your daughter's PPS number and the signature of both parents will be required on the application form.