Drámaíocht

 

Tá traidisiún láidir drámaíochta i gColáiste Íosagáin ó bunaíodh an scoil idir dhrámaíocht fhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta.

Drámaíocht Fhoirmeálta

Thar na blianta cuireadh go leor drámaí agus ceoldrámaí ar an stáitse sa scoil agus i hallaí na bparóistí máguaird. Is iad múinteoirí na scoile den chuid is mó a bhí i mbun na léirithe seo agus d’éirigh thar barr leo in ainneoin na laincisí a bhí ann maidir le háiseanna. Sa bhliain 2004 osclaíodh an Halla Scoile nua leis na háiseanna a chuir ar chumas na scoile léirithe ar scála níos mó a chur ar an stáitse.

Tar éis cóiriú a dhéanamh ar an stáitse chuir Coláiste Íosagáin, i bpáirt le Coláiste Eoin, an chéad léiriú ar bun sa halla leis an gceoldráma Táin Bó Cuailnge i 2006. Ó shin cuireadh na drámaí seo a leanas ar an stáitse;

Opus IV 2007
Romeo and Juliet 2008
Grease 2009
Cuisle an Cheoil 2010
Áille agus Brúid 2011

Is féidir grianghaif eile de na ceoldrámaí seo a fheiceáil sa Ghailearaí ar an suíomh idirlín seo.

Is iad daltaí na hIdirbhliana ón dá choláiste a bhíonn páirteach sna drámaí / ceoldrámaí seo ach bíonn ceoltóirí ó bhliainghrúpaí eile gafa leis na drámaí freisin. Bíonn stiúrthóir ón bhfhoireann nó ón taobh amuigh i mbun an léirithe le tacaíocht agus cabhair ó fhoireann na scoileanna agus daltaí eile maidir le feisteas, poiblíocht agus margaíocht, ceol, bainistíocht stáitse, frapaí agus ullmhú an chláir.

Is obair fhoirne den scoth a chuireann ar chumas na scoileanna drámaí mar seo, ar ardchaighdeán, a chur ar an stáitse gach bliain.
Is sampla iad na drámaí seo freisin den sárchomhoibriú idir an dá choláiste.


Drámaíocht Neamhfhoirmeálta

Is cuid nádúrtha den mhúinteoireacht in ábhair éagsúla úsáid a bhaint as teicníc na drámaíochta leis an ábhar a shoiléiriú agus le deis a thabhairt do dhaltaí dul i ngleic le topaic ar bhealach suimiúil, idirghníomhach. Ar an ábhar sin baineann go leor múinteoirí úsáid as rólimirt agus sceitseanna neamhfhoirmeálta sna ranganna Oideachais Shláinte, OSSP, sa Bhéarla, sa Ghaeilge agus sna nuatheangacha.

Tugtar aisteoirí gairmiúla isteach go minic le ceardlanna a dhéanamh le ranganna ar ábhair éagsúla m.sh ar théama na maistíneachta mar chuid de Sheachtain Fhrithmhaistíneachta ag Comhairle na nDaltaí.


Mar chuid den oideachas sa scoil, tugtar daltaí chuig drámaí taobh amuigh den scoil go rialta. Tapaíonn na múinteoirí gach deis a fhaigheann siad daltaí a thabhairt chuig drámaí a leathnóidh tuiscint na ndaltaí ar a n-ábhar.