Deontas Saorleabhair

Book Grant for Needy Pupils
L, 18/06/2018 - D, 30/09/2018Tá ciste airgid ag an scoil le cabhrú le tuismitheoirí atá ina ghátar téacsleabhair a cheannach dá bpáistí. Tá litir ag tuismitheoirí ceangailte thíos le heolas faoin scéim. Is féidir leat cur isteach ar an deontas seo tríd an bhfoirm atá ar fáil mar cheangaltán thíos freisin a líonadh amach agus a sheoladh ag an scoil. Más fearr leat, is féidir glaoch ar an scoil agus seolfar foirm chugat sa phost.

The school has a fund available to help parents to purchase textbooks for their children should the need arise. The scheme is explained in the letter to parents which is attached below. You can apply for this by filling out the form also attached below and returning it to the school. Should you prefer, you can phone the school and a form will be sent to you by post.