Cumann Naomh Uinseann de Pól

Feachtas na Nollag 
Ní neart go cur le chéile
 

Cúlra

Athbhunaíodh Cumann Naomh Uinseann de Pól anseo i gColáiste Íosagáin sa bhliain 2002 agus is cumann é atá ag dul ó neart go neart ó shin. Ag teacht le hobair charthanachta agus cur chuige Shiúracha na Trócaire agus na mBráithre Críostaí díríonn an cumann orthu siúd atá ar an ngannchuid den chuid is mó mar aon.

Tá daltaí na scoile an-tacúil i leith an chumainn agus tá a rian sin le feiceáil ar obair an chumainn. Cé go mbíonn daltaí na scoile ar fad gníomhach le hobair an chumainn, is iad daltaí na hIdirbhliana a théann i gceannas ar fheachtais na scoile agus a stiúraíonn na bliainghrúpaí eile ina gcuid iarrachtaí.

Ceangal le Naomh Joachim, Rialto
 

Tá ceangal láidir againn le Comhdháil Naomh Joachim atá i mbun oibre i Rialto. Thosaigh an ceangal seo i 2002 agus is nasc í seo a thugann deis dúinne aird ár ndaltaí a dhíríú ar fhadhbanna sóisialta i gCathair Bhaile Átha Cliath. Mar aon leis an obair dheonach, is deis í seo do dhaltaí na hIdirbhliana, mar aon le daltaí na scoile uilig, dul i mbun oibre leo siúd atá faoi mhí-bhuntáiste.

Is ar mhuintir Fatima Mansions a dhíríonn cumann na scoile a aird den chuid is mó. Tá dul chun cinn mór le feiceáil sa cheantar seo le cúpla bliain anuas agus tithe anois curtha ar fáil do mhuintir na n-árasán seo. É sin ráite tá géarghá fós le tacaíocht agus cúnamh, go mórmhór aimsir na Nollag agus is ar sin a dhíríonn coiste na scoile a aird.

Fleadh na Nollag

Is iad daltaí na scoile a eagraíonn Fleadh na Nollag do pháistí cheantar Rialto ón mbliain 2003. Ó leagadh árasáin Fatima reachtáiltear an chóisir i Halla Ferrini ar an gCuarbhóthar Theas. Freastalaíonn tuairim is 100 páiste ar an gcóisir seo gach bliain, agus tá ár ndaltaí freagrach as an gcóisir ar fad a eagrú ó thaobh an bhia agus na siamsaíochta de, mar aon le maisiú an ionaid, gan trácht ar ghrotto Dhaidí na Nollag a réiteach. Is ócáid an-speisialta í an ócáid seo i saol leanaí an cheantair sin agus bíonn coiste Chomhdháil Naomh Joachim an-bhuíoch as iarrachtaí Choláiste Íosagáin.

An deacracht is mó a bhíonn againne ar an lá iontach seo ná gearradh siar ar an méid daltaí ónár scoil a fhreastalaíonn ar an gcóisir os rud é go bhfuil an t-ionad beag go maith. Ní bréag a rá go mbaineann ár ndaltaí go leor as an lá agus is iontach an rud é go bhfuil go leor dár n-iarscoláirí bainteach le comhdháil ar leith de chuid an chumainn i gColáistí Bhaile Átha Cliath anois.


Na Boscaí Bia
 

Mar aon leis an bhFleadh, eagraíonn ár ndaltaí na boscaí bia do mhuintir cheantar Fatima Mansions um Nollaig. I bpáirt le Comhdháil Naomh Joachim déantar iarracht a chinntiú nach mbeidh daoine ar an ngannchuid aimsir na Nollag. Insíonn an Comhdháil dúínn gach bliain an líon boscaí a bhíonn de dhíth orthu, de ghnáth tuairim is 100 bosca bia. Bailítear an bia ar scoil sna seachtainí roimh an Nollaig agus bíonn spiorad iontach i measc na ranganna ar fad agus iad i mbun an fheachtais seo.

Daltaí na hIdirbhliana a stiúraíonn na ranganna.Faighimid tacaíocht airgid ó thuismitheoirí agus ó ghaolta na ndaltaí, airgead a chabhraíonn linn breis bia a cheannach dóibh siúd atá ar liostaí an chumainn. Tá tacaíocht á fháil againn ó roinnt comhlachtaí - All-Pack in Áth an Ghainimh a sholáthraíonn na boscaí dúinn agus Kieran Doyle Coaches a iompraíonn na boscaí go Rialto dúinn. Murach an chabhair seo go léir ní éireodh linne inár gcuid iarrachtaí.

Dáiltear na boscaí seo ar na daoine díreach tar éis na Nollag, nuair is mó a bhíonn gá acu leis an mbia. Bíonn atmaisféar iontach sa scoil agus an obair seo ar fad ar bun, go mórmhór sna laethanta deireanacha agus na boscaí á líonadh. Nuair a bhíonn gá iarrtar orainn síntúis airgid a thabhairt in ionad an bhia agus is mar sin a bhí anuraidh agus a bheidh i mbliana.

Seanóirí Roebuck

 Ní hamháin go mbíonn ár ndaltaí ag obair le Comhdháil Naomh Joachim, i gCeantar Rialto, ach tugann siad cuairt, freisin, ar ionad na Seanóirí i Roebuck le carúil Nollag a chanadh dóibh nuair a oireann sé do bhainistíocht an ionaid. Caitheann ár ndaltaí an tráthnóna i gcomhluadar na seandaoine seo – idir chuairteoirí lae agus iad siúd a fhanann go fad-téarmach in Ionad Roebuck.

Is féidir leat grianghraif de na himeachtaí seo ar fad a fheiceáil sa Ghailearaí ar an suíomh idirlín seo.