Cruinniú Tuismitheoirí / Múinteoirí Bhliain 6

6th Year Parent Teacher Meeting
M, 27/11/2018 - A, 07/12/2018

Beidh an cruinniú tuismitheoirí múinteoirí do Bhliain 6 ar siúl ar an Déardaoin 6 Nollaig 2018 idir 4.15pm agus 6.45pm.sa Halla Spóirt. Críochnóidh ranganna ag 3.15pm ar an lá. Iarrtar ar thuismitheoirí a chinntiú go dtagann siad in am más mian leo labhairt le gach múinteoir. Iarrtar ar thuismitheoirí freisin gan sála arda a chaitheamh ag an gcruinniú toisc an damáiste a dhéanann siad don urlár sa Halla Spóirt.

The 6th year Parent Teacher meeting will take place on Thursday 6th of December 2018 between 4.15pm and 6.45pm in the Sports Hall. Classes will end at 3.15pm on the day. We would ask parents to come in good time if they wish to speak to all the teachers. Please do not wear high heels to the meeting as they can cause damage to the floor of the Sports Hall.