Cruinniú Roghanna Ábhair do Thuismitheoirí Bhl. 4

Subject Choice Meeting for 4th Year Parents
C, 07/03/2018 - S, 31/03/2018

Beidh cruinniú ar siúl do thuismitheoirí Bhliain 4 le roghnú na n-ábhar do bhliain 5 a phlé.
 

Dáta:  Céadaoin 7 Márta 2018

Am:  8.00pm

Áit:  Halla Choláiste Íosagáin

Beimid ag súil go mbeidh ar a laghad tuismitheoir amháin ó gach teaghlach i láthair. Beidh an treoirchomhairleoir ag tabhairt cur i láthair an-tabhachtach.

Is féidir teacht ar chuid den eolas a tugadh ag an gcruinniú ach gligeáil ar na ceangaltáin thíos.

A meeting for 4th year parents regarding subject choice for 5th year will be held.

Date: Wednesday 7th March 2018

Time:  8.00pm

Venue:  Coláiste Íosagáin hall

We expect at least one parent from each family to attend. The guidance counsellor, Marcella Ní Raghallaigh, will give an important presentation at the meeting.

You can access information from the meeting by clicking on the attachments below.