Comhairle Na nDaltaí

Bunaíodh Comhairle na nDaltaí i gColáiste Íosagáin sa scoilbhliain 1999 – 2000. Tugann an chomhairle guth do na daltaí in imeachtaí na scoile.

Bíonn ionadaí amháin ag gach rang sa scoil ar an gcomhairle. Is iad na captaein scoile a dhéanann cathaoirleacht ar an gcomhairle. Bíonn cruinnithe rialta acu ag am lóin ach bíonn múinteoir le freagracht as an gcomhairle i láthair ag gach cruinniú. Glacann an rúnaí miontuairiscí ag na cruinnithe agus buaileann an cathaoirleach leis an bPríomhoide leis na rudaí a ardaíodh ag an gcruinniú a phlé agus iarratais / moltaí a chur chun cinn le bainistíocht na scoile. Tugann an cathaoirleach tuairisc ar ais ag an gcéad chruinniú eile.

Le linn na scoilbhliana eagraíonn an chomhairle imeachtaí éagsúla ar son na ndaltaí m.sh. feachtas carthanachta um Nollaig nó cainteoir faoi rudaí a bhfuil spéis ar leith ag daltaí iontu. Bíonn seachtain ghníomhaíochta ag an gComhairle go rialta ag díriú isteach ar théamaí éagsúla m.sh. Seachtain Fhrithmhaistíneachta ag plé le fadhb na maistíneachta i measc dhaoine óga.

Buaileann an cathaoirleach agus baill den choiste leis an mBord Bainistíochta ó am go céile.

Freastalaíonn ionadaithe ón gcomhairle ar chúrsa oiliúna do Chomhairlí na nDaltaí a eagraíonn Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís gach bliain

Roghnaíonn an Chomhairle ionadaithe le freastal ar Chomhairle na nÓg gach bliain agus tugann siad tuairisc ar ais go dtí an scoil faoi imeachtaí na Comhairle.

Comhairle na nDaltaí 2014 - 2015

Cathaoirleach -  Eleanor Nic Gamhna  (Captaen Scoile)

 • 6E Máire Nic Liam
 • 6E Inessa Ní Fhearáin
 • 6C Olivia Holbrook
 • 5C Claire Ní Dhonnchú
 • 5M Eleanor Nic Gamhna
 • 5M Aifric Ní Fhloinn
 • 5E Jane Ní Shluaigh
 • 5E Stephanie Ní Oisín
 • 4Z Hannah de Náis
 • 4Y Grace Ní Áinle
 • 3F Róisín Ní Eachteirn
 • 3G Sibéal Ní Chasaide
 • 3G Lucy Ní Argáin
 • 3D Aodamar Nic Eoin Ní Dhuibhne
 • 2E Fiona Ní Mhóracháin
 • 2E Úna Nic Choluim
 • 2B Cáit Nic Aonghusa
 • 2N Maeve Nic Dhomhnaill
 • 2N Lucia Ní Bhriain
 • 1G Aoibh Ní Chroimin
 • 1G Laoise Ni Thighearnaigh
 • 1C Asha Heibe
 • 1C Saoirse Nic Aindriú
 • 1M Nóra Ní Anluain Fay