Coiste Glas

 

Bunaíodh an Coiste Timpeallachta sa scoil sa bhliain 2000 le hiarracht a dhéanamh suim agus tuiscint na ndaltaí ar chúrsaí timpeallachta a leathnú agus a dhoimhniú. Ón tús bhí an coiste ag obair leis an mBrat Glas a bhaint amach don scoil agus tar éis go leor oibre a dhéanamh ar laghdú an bhruscair sa scoil, bhain an scoil an chéad bhrat glas amach sa bhliain 2002.
Bhí Coláiste Íosagáin ar an gcéad mheánscoil i gceantar Dhún Laoghaire / Rath an Dúin leis an mbrat a bhaint amach agus ó shin i leith tá go leor oibre déanta ag an scoil ag cabhrú le meánscoileanna eile sa cheantar agus iad ag dul i mbun na hoibre seo.
Ní gradam buan atá sa bhrat glas agus bíonn ar an scoil coinneáil orthu ag cur leis an méid atá ar bun ó thaobh na timpeallachta de leis an mbrat a choinneáil. Ó 2002 i leith tá ceithre bhrat eile bainte amach ag an scoil bunaithe ar obair atá curtha i gcrích againn ar na téamaí seo a leanas atá leagtha síos ag An Taisce.
2002 – Bruscar
2004 – Uisce
2006 – Fuinneamh
2008 – Taisteal
2011 - Saoránaíocht Domhanda

Bhí an coiste an-ghnóthach i  mbliana.I measc na n-imeachtaí a bhí ar bun ag an gcoiste bhí ceardlanna agus cainteanna ar théamaí éagsúla, an Comórtas Glan agus Glas (seomra ranga is glaine), glantacháin earraigh, feachtais le bia shláintiúil agus trádáil chóir a chur chun cinn agus feachtais le daltaí a spreagadh le siúl nó rothaíocht ar scoil. jTá ardmholadh tuillte ag an gCoiste ar fad as an mbrat a ghnóthú don scoil. Tá Colaiste Íosagáin anois ar cheann de na meánscoileanna is fearr sa tír maidir le brait a ghnóthú agus a choinneáil.

 

Tá ionadaí ag gach rang sa scoil ar an gcoiste agus bíonn 5/6 cinnirí timpeallachta i mbliain a 6 agus is ón ngrúpa seo a roghnaítear an cathaoirleach ar an gcoiste. Bhí an t-ádh linn sa scoil go raibh cathaoirligh agus cinnirí den scoth againn ar an gcoiste ón tús, daoine a rinne go leor leis an scoil ar fad a spreagadh agus a bhain éachtaí amach thar na blianta.
Is cuid an-lárnach de shaol na scoile anois an Coiste Timpeallachta agus tá an coiste tar éis cur go mór le tuiscint gach dalta ar an tionchar is féidir a bheith aici ar an timpeallacht in Éirinn agus ar fud an domhain.

An Coiste Glas 2013 - 2014

 

Cinnirí

  • Méabh Ní Riain
  • Sophie Nic Dháibhid
  • Saoirse Ní Dheá
  • Bolu Onasanwo
  • Sorcha Ní Chaomhánaigh
  • Laura Nic Dhomhnaill

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 5