Biachlár Lunch Menu

Tá fáil ar an mbiachlár don lón atá á chur ar fáil i mbliana do na daltaí sa scoil ag an gcomhlacht Get Fresh ach gligeáil ar an gceangaltán thíos.

In order to view the lunch menu available this year to students in the school from the company Get Fresh, please click on the attachment below.