Athruithe i gCóras na bPointí

Changes in Points System
D, 01/02/2018 - S, 30/06/2018

Tá athruithe suntasacha beartaithe do chóras na bpointí a rialaíonn an t-aistriú ón dara leibhéal go dtí an tríú leibhéal in Eirinn. Tá eolas faoi na hathruithe atá beartaithe ar fáil sna doiciméid atá mar cheangaltáin thíos. Baineann na hathuithe le daltaí a bheidh ag tabhairt faoin Ardteist ó 2017 ar aghaidh.

Considerable changes in the points system which regulates transition from second level to third level education in Ireland are planned. Information about the changes is contained in the documents attached below. These changes will affect students taking the Leaving Cert. from 2017 onwards.