Ardteist 2017

Torthaí & Breathnú na scripteanna
M, 08/08/2017 - D, 07/09/2017

Ba mhaith linn gach rath a ghuí ar na daltaí a bheidh ag fáil a gcuid torthai Ardteiste go luath.Foilseoidh an Roinn Oideachais & Scileanna na torthaí ar an gCéadaoin 16 Lúnasa 2017. Beidh na torthaí ar fáil sa scoil idir 9.00am agus 12.00pm ar an lá. Is féidir teacht ar na torthai ar an idirlíon ina dhiaidh sin ag baint úsáide as do scrúduimhir agus an uimhir aitheantais phearsanta a tugadh do gach dalta ag deireadh na scoilbhliana.Beidh an treoirchomhairleoir scoile, Mary Dowling Maher, ar fáil sa scoil ar an gCéadaoin le comhairle a chur ar dhaltaí.

Más mian leat féachaint ar na scripteanna, caithfidh tú an fhoirm a bheidh iniata le do thorthaí a líonadh amach agus a thabhairt ar ais ag an scoil faoin Máirt 22 Lúnasa. Beidh na seisiúin bhreathóireachta ar siúl ar an Aoine 1 Meán Fómhair agus ar an Satharn 2 Meán Fómhair. Cuirfidh an feitheoir eagrúcháin in iúl duit cén seisiún a bheidh agat nuair a bheidh na foirmeacha ar fad istigh.
Más mian leat iarraidh ar aon mhúinteoir féachaint ar an script leat, cuir glaoch ar oifig na scoile nó seol ríomhphost ag colaisteiosagain1971@gmail.com le teachtaireacht don mhúinteoir. Go hiondúil ní bhíonn na múinteoirí ar fáil ach do sheisiún amháin.

Ta an t-eolas ar fad maidir leis an bpróiséas le féachaint ar na scripteanna agus an próiséas achomhairc ar fáíl sa leabhrán a tugadh do gach iarrthóir ag deireadh na scoilbhliana. Tá nasc ag an leabhrán thíos muna bhfuil teacht agat ar an gcóip chrua.