Tréadchúram

Tá leas na ndaltaí sa Choláiste ina chloch mhór ar phaidrín na foirne agus na dtuismitheoirí araon. San áireamh anseo tá dul chun cinn acadúil an dalta chomh maith lena rannpháirtíocht shona i saol sóisialta an Choláiste.
Chun monatóireacht a dhéanamh ar na daltaí agus chun tacaíocht a thabhairt dóibh nuair is gá, tá Múinteoir Ranga i bhfeighil gach rang agus Bliainmhúinteoir i bhfeighil gach bliain.

Tá an Treoirchomhairleoir, Máistir Mac Róibín, agus Múinteoir Acmhainne, Iníon Uí Chonghaile, ar fáil chun tacú le daltaí freisin.

Is cóir úsáid a bhaint as an Dialann Scoile chun cumarsáid a dhéanamh idir an tuismitheoir agus an Coláiste.
Sa chás gur gá labhairt leis an mBliainmhúinteoir, is féidir coinne a dhéanamh trí Oifig an Choláiste.
Is iad na Bliainmhúinteoirí don scoilbhliain 2011-2012 ná

Bliain 1 - Iníon Uí Choinceanainn
Bliain 2 - Máistir Ó Maoileoin
Bliain 3 - Máistir Mac Donnchadha
Bliain 4 - Máistir Dingle
Bliain 5 - Máistir Mac Cionna
Bliain 6 - Máistir Mac Gabhann