Riachtanais Speisialta

Iarrtar ar thuismitheoirí dhaltaí le riachtanais speisialta údaráis Choláiste Eoin a chur ar an eolas faoi riachtanais a bpáistí. Ciallaíonn sé sin tuairiscí síceolaíochta a chur ar fáil maidir leis na riachtanais speisialta atá acu.
Rachaidh an Coláiste i gcomhar leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachais Speisialta chun na hacmhainní cuí a sholáthar do dhaltaí le riachtanais speisialta.

Cuirfidh an Coláiste isteach freisin ar Shocruithe Réasúnta do na scrúduithe Stáit i gcás aon dalta a thuigtear a leithéid a bheith tuillte acu.

Ní faoin gColáiste ná faoin tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais atá sé tuairiscí síceolaíochta a chur ar fáil. Cuirfear comhairle ar thuismitheoirí maidir leis na tuairiscí seo.

Is í Cáit Ní Chonghaile Uasal an Múinteoir Acmhainne cáilithe ar fhoireann an Choláiste agus cuirfidh sí an chomhairle chuí ar thuismitheoirí.