Measúnaithe & Tuairiscí Scoile

Déantar measúnú rialta ar dhaltaí an Choláiste trí mheasúnú leanúnach agus trí scrúdaithe. Cuirtear tuairiscí ar na measúnaithe seo abhaile go tuismitheoirí mar eolas ar dhul chun cinn na ndaltaí. Sa chás go mbíonn buairt ar bith ar thuismitheoir maidir le dul chun cinn a mhic, ba chóir teagmháil a dhéanamh le Bliainmhúinteoir an dalta trí oifig an Choláiste.

Tá an Dialann Scoile ina áis cumarsáide an-úsáideach idir an scoil agus an baile. Chomh maith le sin is ann a bhíonn taifead ar an obair bhaile a thugtar don dalta. Is cóir do thuismitheoirí súil rialta a choimeád ar an Dialann Scoile chun dul chun cinn an dalta a mheas.