Áiseanna Lóin

Níl ach tréimhse lóin 30 nóiméad ag na daltaí agus ní cheadaítear dóibh láthair an Choláiste a fhágáil le linn an ama seo.

Tugann daltaí lón ar scoil leo gach lá. Tagann soláthraí bia isteach ag am lóin gach lá chun bia a chur ar díol do na daltaí. Ceapairí, anraith, pizza agus a leithéid a chuirtear ar fáíl ar chaighdeán ard agus ar phraghas réasúnta.
Tá meaisín díolta bia ar fáil freisin agus déantar gach iarracht bia sláintiúil a bheith ar díol anseo freisin.

Cuirtear oigheann micreathonnacha agus tóstaeir leictreacha ar fáil d’úsáid na ndaltaí ag am sosa agus ag am lóin agus le linn an tsosa sa staidéar maoirsithe freisin. Iarrtar ar na daltaí na fearais seo a choimeád glan, néata.

I gcás daltaí Bhliain 6 cuirtear áiseanna cistine agus an forsheomra sa Halla Spóirt ar fáil dóibh le linn am lóin chun lón a théamh agus a chaitheamh.