Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís

ERSTIn aimsir na bPéindlithe in Éirinn, sa bhliain 1762, saolaíodh Éamann Rís i gCallan i gContae Chill Chainnigh. Tar éis a bhunoideachas a bhaint amach i gceann de na scoileanna scairte a bhí i réim ag an am, thosaigh Éamann mar phrintíseach le h-uncail leis i bPort Láirge ag soláthar earraí do na longa a bhí ag seoladh idir an Eoraip agus Meiriceá Thuaidh. D’éirigh chomh maith sin leis i mbun gnó go raibh sé ina fhear saibhir roimh dó aois 30 bliain a bhaint amach.

Sa bhliain 1786 phós Éamann Mary Elliott, iníon le fear gnó mór le rá i bPort Láirge. Ach, cailleadh a bhean chéile go tragóideach tar éis bhreith iníne dóibh, Mary. Chuir cruachás na mbuachaillí óga ar shráideanna Phort Láirge isteach an oiread sin ar Éamann gur éirigh sé as an ngnó breá a bhí aige agus bhunaigh sé scoil do bhuachaillí bochta na cathrach le cabhair roinnt compánach. D’íoc sé féin as bunú na scoile sa bhliain 1802 i gCnoc Síon i bPort Láirge.
Le cead an Phápa Pius VII, bunaíodh na Bráithre Críostaí sa bhliain 1820. Leathnaigh obair na mBráithre trí bhailte bochta na hÉireann agus é mar mhisean acu oideachas a chur ar bhuachaillí bochta sna ceantair seo. Cailleadh Éamann sa bhliain 1844 ach lean a chuid oibre in Éireann agus thar lear.
Agus líon na mBráithre Críostaí in Éirinn ag dul i léig le fiche bliain anuas agus chun sain-spiorad Éamann Iognáid Rís a chaomhnú i scoileanna na mBráithre Críostaí, bunaíodh iontaobhas ar a dtugtar Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís sa bhliain 1998. Is faoi phátrúnacht Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís a fheidhmíonn Coláiste Eoin anois.

Sainítear luachanna an iontaobhais atá lárnach d’fheidhmiú na scoileanna, Coláiste Eoin ina measc, sna cúig bhuntréith seo atá i gcairt an iontaobhais.

• Creideamh, an spioradáltacht Chríostaí agus luachanna atá bunaithe ar an soiscéal a chothú;
• An chomhpháirtíocht a chur chun cinn i bpobal na scoile;
• Barr feabhais sa teagasc agus san fhoghlaim a bhaint amach;
• Pobal scoile comhbhách a chruthú;
• Ceannaireacht bhunathraithe chun feabhais a spreagadh.


Tá eolas breise ar Éamann Rís agus ar Iontaobhas Scoileanna Éamann Rís ar fáil ar shuíomh idirlín an iontaobhais www.erst.ie