Éide Scoile

Tá sé riachtanach go gcaitheadh daltaí Choláiste Eoin éide oifigiúil an Choláiste agus iad ar scoil agus iad ag freastal ar ócáidí scoile.
Siad páirteanna éide scoile Choláiste Eoin ná:


1. Geansaí dubhghorm an Choláiste ar a bhfuil suaitheantas an Choláiste. Tá fáil ar an ngeansaí seo ó Uniform Warehouse, Montrose, Baile Átha Cliath 4.
Costas: €50.00

2. Bríste liath (charcoal grey).
Ar fáil go forleathan ó shiopaí éagsúla. Bríste foirmeálta liath – ní cheadaítear jíons.

3. Léine gorm.
Ar fáil ó shiopaí éagsúla.

4. Bróga foirmeálta dubha i.e. bróga leathair dubha.
Ní cheadaítear bróga reatha, bróga canbháis nó a leithéid.

5. Cóta dubh nó dubhghorm gan ainmbhranda nó suaitheantas soiléir.
I gcás Bhliain 1 2011/2012 agus i gcás Bhliain 1 agus Bhliain 2 2012/2013 is cóta Regatta dubhghorm an Choláiste le suaitheantas an Choláiste agus cinnlitreacha an dalta air an t-aon chóta atá ceadaithe.
Ar fáil ó Uniform Warehouse, Montrose, Baile Átha Cliath 4.
Costas: €55.00
Nóta: Ní mór an éide scoile a chaitheamh ar scoil agus ag teacht agus ag imeacht ón scoil.

Éide Spóirt

(a) Ranganna Corp Oideachais:
Is cóir éide oiriúnach a chaitheamh do na ranganna Corp Oideachais. Ní cheadaítear aon pháirt den ghnáth éide scoile a chaitheamh do na ranganna seo.

(b) Éide Spóirt:
Más mian le daltaí éide spóirt an Choláiste a chaitheamh, tá fáil ar an éide spóirt (geansaí, brístí gearra agus stocaí) an Choláiste ó Oifig an Choláiste.