Comhairle na dTuismitheoirí

Faoi théarmaí an Achta Oideachais 1998, is féidir le scoil comhairle tuismitheoirí a bhunú agus ballraíocht na comhairle a bheith oscailte do gach tuismitheoir sa scoil.


I gcás Choláiste Eoin agus Choláiste Íosagáin feidhmíonn Comhairle na dTuismitheoirí ar son an dá choláiste. Tá ballraíocht na comhairle oscailte do thuismitheoirí ón dá choláiste.


Feidhmíonn Comhchoiste na dTuismitheoirí ar son na comhairle.


Eagraítear cruinnithe an chomhchoiste go rialta i rith na scoilbhliana. Eagraíonn an comhchoiste imeachtaí ar son tuismitheoirí agus daltaí an dá choláiste. Sí an imeacht is tábhachtaí i rith na scoilbhliana ná Aonach na Nollag a bhíonn ar siúl ar an tríú Domhnach i mí na Samhna gach bliain.

Siad oifigigh an chomhchoiste don scoilbhliain 2011/2012 ná:

  • Niamh Uí Chroidheáin (Cathaoirleach)
  • Diarmuid Ó Sé (Rúnaí)
  • (Cisteoir)

Siad Áine Ní Choigligh agus Nuala Ní Chróinín atá i bhfeighil eagrú Aonach na Nollag.