An Bord Bainistíochta


Tá an Bord Bainistíocht freagrach as bainistiú na scoile thar ceann Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís agus ar mhaithe leis na daltaí agus a dtuismitheoirí.


Ocht mball atá ar an mBord Bainistíochta – 4 ionadaí ainmnithe ag Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís, 2 ionadaí ainmnithe ag na tuismitheoirí agus 2 ionadaí ainmnithe ag an bhfoireann teagaisc.
Sé Príomhoide an Choláiste a fheidhmíonn mar Rúnaí an Bhoird.

Siad comhaltaí an Bhord Bainistíochta don tréimhse 2015 - 2018 ná:

  • Antóin Delap (Cathaoirleach)
  • Ann Baxter
  • Conchúr Mac Eoin
  • Pádraig Ó Feinneadha
  • Áine Mhic an Tuile
  •  
  • Úna Ní Choinceanainn
  • Liam Dingle
  • Proinsias de Poire (Rúnaí) 

Gabhann Coláiste Eoin buíochas le comhaltaí an Bhoird as a ndúthracht ina gcuid oibre deonach ar son an Choláiste.