Tuairiscí ar líne/Online reports

Beidh tuairiscí agus amchlár do mhac ar fáil ar líne uaidh seo amach tríd an gcóras VSWARE. Seolfar téacs chugat le h-ainm-usáideoir agus pasfhocal. Coinnigh an t-eolas seo in áit sábháilte le do thoil. Nuair atá an tuairisc is déanaí beo, beidh sé le feiceáil agat i gcuntas ar líne do mhac. Seolfar téacs abhaile aon uair go mbíonn tuairisc nua réidh agus uaslódáilte ar líne. Cligeáil ar an nasc thíos chun teacht ar chuntas do mhac agus úsáid na sonraí a fuair tú i dtéacs chun logáil isteach. 

www.eoiniosagain.vsware.ie

Nuair a logáileann tú isteach den chéad uair beidh ort glacadh le ráiteas príobháideachais agus tá seans go mbeidh deacracht agat é a fheiceáil ar fón an chéad uair. Má tharlaíonn sé seo, úsáid ríomhaire le do thoil. Beidh tú in ann do fhón a úsáid ina dhiaidh sin aon uair gur mian leat.

Má tá deacrachtaí agat ag logáil isteach is féidir an fhoirm seo thíos a líonadh. (Nóta: go dtí seo an fhadhb is mó ná botún iontrála, le do thoil cinntigh go bhfuil an pasfhocal agus ainm ceart in úsáid agat sula líonann tú an fhoirm.)

Fadhbanna le logáil isteach.

 

Your son's reports and timetable will be made available online via VSWARE in the future. You will receive a text from the school with a username and password. Please keep this safe for future use. Whenever a report is issued it will appear in your son's account and you will receive a text from the school to notify you when it is live. Please use the link below to access vsware.

www.eoiniosagain.vsware.ie

When loggin in for the first time a privacy statement will have to be acknowledged and this particular form may not display correctly on some smartphones. If this happens please use a computer for the first login. Subsequent logins will then be possible using a smartphone.

If you have any difficulty logging in to vsware please use the link to the form below to let us know. (Note: The commonest problem so far is human error, please double check your details before filling out the form below.)

Form for difficulties logging in.

 

Ceisteanna Coitianta (FAQ)

Má fhaigheann tú fógra mar seo lean na treoracha ó VSWARE:

 

VSware is a security enabled website, this means it is a https:// site rather than a www. website.

Please advise parents to login via eoiniosagain.vsware.ie

This then redirects them to https://eoiniosagain.vsware.ie