Tacaíocht TFC / ICT Support

Cliceáil an nasc thíos a oireann led thoil chun an fhoirm a líonadh maidir le fadhbanna, moltaí nó ceisteanna a bhaineann le ríomhairí sa scoil.

Please click on the relevant link below to access a form to submit problems, suggestions or queries regarding computers in the school.

 

iPad amháin iPads only

 

Foirm do riomhairí sa scoil do dhaltaí

 

Foirm do thuismitheoirí/ form for parents