Spórt

 Imeachtaí an Choláiste

 

Cluiche fé-18 iomána i gcoinne Naomh Benildus.

Cliceáil do na grianghriafanna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Craobh iomána fé-16 i gcoinne Ardscoil Rís

Grianghraif anseo!

 

 

 

 

 

 

29.09.2016

   Cluiche fé-18 iomána i gcoinne Choláiste Éanna

 

 

 

 

 

 

 

Cluiche fé-16 iomána i gcoinne Choláiste Éanna 

 

Grianghraif anseo den dá chluiche!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Craobh i bhFicheall 2015

Comhghairdeas don fhoireann!

28u Feabhra 2015

Imreoiri fichille Cholaiste Eoin direach roimh doibh imirt i gcoinne Colaiste Gonzaga.

 

Foireann fichille Cholaiste Eoin tar eis doibh Craobh Laighean a bhuachaint i gcoinne Colaiste Gonzaga. O chle: Padraig O Nualain (Bl.1), Liam O Comain (Bl.3), Sean Meates (Bl.3), Aodhan O Cathain (Bl. 2), Sean de Gra (Bl. 2) agus Fiachra O Scallain (Bl.1)

 

Cispheil: Craobh faoi 16 

 

Lúthchleasaíocht –

Oirthear Laighean 27ú Eanair '15

Bhí an-lá ag na lúthchleasaithe i Ráth Droma, Cill Mhantáin ar an Máirt 27-1-15. Bhuaigh na sóisear agus na Mionúir na comórtais fhoirne, agus bhí an fhoireann Idirmheánach sa dara áit. Bhuaigh Naoise Moynihan-Ó Brádaigh an rás sóisear agus bhí Donncha Ó Ciardha sa 3ú áit.


Beidh Naoise agus foireann na Sóisear, foireann na nIdirmheánach agus foireann na Mionúr A ag iomaíocht i gCraobh Laighean ar an 11ú Feabhra.


Bhí an-rasa ag Rodhlann Mossop Bl 5 sa rás sinsear agus beidh se féin agus Ruadhán Ó Gráda ag iomaíocht i Craobh Laighean i mí Feabhra.


Bhuaigh Coláiste Eoin an scoil ab fhearr buachaillí ar an lá freisin. An chéad uair riamh dóibh é seo a bhaint amach! Comhghairdeas!

Grianghraif le teacht!


 

 

Mí-ádh i gcoinne Buireas - 31ú Eanair, 2015

Cluiche Thart, d'éalaigh an lá uainn.       Scór deiridh 0-12 0-9 go Buireas

Uasdátú beo anseo: https://twitter.com/coleoinclg?lang=en

 

Cliceáil anseo do na grianghraif!

 

Iomáint f14 28ú Eanair, 2015


Cluiche iomána F14 Déardaoin v Árdscoil Rís. Ag fágáil 11.00. 

 

Cluiche Iomána Bl. 1 & 2 20ú Eanair, 2015


Tá cluiche iomána ag an bhfoireann fé 14 ar an Aoine seo, ag fágáil na scoile 11.30

Tuairisc ó Enda 12ú Eanair 2015

Cliceáil anseo do na grianghraif:

http://www.eoiniosagain.ie/eoin/content/sp%C3%B3rt-2014-15

Is oth liom a rá go raibh mí-ádh dochreidte ar ár bhfoireann shinsir peile sa chéad bhabhta den chraobh chomórtas de hAoine seo caite. Thaistlíomar go Éadan Doire de theann troda in agus é ag cur fearthainne go trom lasmuigh de mheon dírithe lucht an bhus. Ar fheiceáil dúinn an pháirc ar a bhí le himirt, bhí sé soiléar go mbeadh cath dúshlánach os comhair ár gcúigear déag. Ní fosa don dá fhoireann rith agus fanacht seasta gan sleamhnú go garbh ar an bportach ainspianta, gan trácht a dhéanamh ar liathróid a chiceáil fiú.
Ach ón gcéad chaith isteach bhí troid fíochmhar idir an dá scoil. Chur Naomh Mhuire tús maith le cúrsaí le cúpla scór sciopaidh, ach ní fada gur shocraíomar isteach sa chluiche. Léirigh an seisear tacaí an-fuinnimh ag briseadh síos a gcuid iarrachtaí,agus taispeántas iontach i lár páirce ar na ciceanna amach. Thuigtear dúinn ón taobhlíne go raibh na coinníollacha go hainnis ar fad, dodhéanta le peil a imirt dar liom. Ach léiríodh an-chroí go deo agus imreoirí á chaitheamh iad féin go leathan chun aon bhreith a fháil ar liathród. Ag leath -ama d'imíomar isteach, síos le cúpla phointe agus dubh ó bhun go barr le poiteach.

Le focal nó dhó de chaint spreagach sna seomraí feisteas thángamar amach ullamh leis an tasc. In aineoinn an ghaoth gan trua ag réabadaíl síos na páirce, léirigh Choláiste Eoin an-scil ag iompar na liathróide i dtreo an dá cuaillí. Tar éis do Dhiarmad ó Seasnáin rith bhreá a dhéanamh, ag lúba timpeall tacaithe an fhreasúra, d'éirigh le Ó Tuama an liathróid a sheoladh isteach sa neata. Bhí an iomaíocht thar cinn agus ar mbéil ar leathadh. Ag malartú scoranna go leanúnach, tháinig an feadaíl deiridh agus muid tar eis comhscór a bhaint amach.

I ndiaidh a leithéad de chath a fheiscint bhí sé deacair a shamhlú go mbeadh orainn dul amach arís in am breise. Ach bhí an fonn ann. Bhí an traenáil déanta agus gach rud ráite ag an dá bhainisteoir. Le spreagadh an chaptaen Cillian ritheadar amach go bródúil. Le himeacht an chéad deich nóiméid d'éirigh linn Eadan Doire a bhrú coiscéim ar chúl agus pointe os a chionn a fháil. Bhíomar chun tosaigh don chéad uair. Bhí an crú ar an táirne. Bhí sceitimíní is neirbhís le sonrú mórthimpeall na ngeansaithe. Ní héasca dom a rá sa tarna leath, gur éirigh le Naomh Mhuire cúpla cic saor a fháil, muid ag freagairt go láídir, ach le cic deireanach an chluiche, gur seoladh liathróid ard thar an trasnán agus iad ag ceiliúradh go buacach. Bua le pointe amháin.

Ní féidir cur síos a dhéanamh ar an gcluiche seo, ní féidir an radharc a shamhlú gan a bheith ann. Tá lucht Choláiste Eoin croíbhriste agus an ceart againn. Taispeántar an tabhacht atá ann dúinn. Ach léiríodh spiorad ar pháirc na himeartha sin nach bhfeicfeá in áit ar bith eile. Níor ghéilleamar choíche agus léim focail ár ngeansaithe amach go soiléir dom; "Meas agus Misneach". Taispeántas iontach a bhí ann ó thaobh scileanna peile de agus ó thaobh meon agus croí na leaids. Táimid thar a bheith bródúil astu agus beidh lá eile ag an bPaorach. Gabhaimid míle buíochas ó chroí leis an máistir Mac Donnchadha agus an Máistir ó Cuirrín, an tacaíocht ar fad a bhí ann.
Guímid gach rath ar Scoil Mhuire sa Chomórtas, agus tabharfaimid aghaidh anois ar an iomáint!  Fiat justitia 

Foireann Peile Fé 14 Dara 27.11.14


D’imríodh an-chluiche ar pháirc uile-aimsirthe i DCU ag 1:30 tráthnóna inniu. Bhí sé le feiceáil go raibh an meon ceart acu agus iad ag tuirlingt ón mbus agus ag déanamh an téamh suas. Thosaigh Coláiste Eoin go tapaidh agus bhí said 3 phointe suas sula bhfuair St. Fintans seans ar scór. Thapaigh said an deis agus scóráileadar cúl chun an cluiche a chur ar ais go comhscór. Bhí tréimhse cúig nóiméad nó mar sin ag St. Fintans agus d’aimsigh siad cúl eile. Tar éis 10 nóiméad bhí Fintans ag buachaint 2-0 go 0-4. Spreagadh foireann Choláiste Eoin chun oibre tar éis cúl iontach Phádraig Puirséil. Chuir sé trí phointe thar an trasnáin díreach i ndiaidh an cúl. Ní raibh a fhios ag cosainteoirí Fintans céard le déanamh leis.


Chuir Tomás Ó hEachthigheirn agus Conchúir Ó Catháin iad féin ar chlár na scór cúpla nóiméad roimh leath-ama. Tár éis cosaint mhaith ó thacaithe Choláiste Eoin, tháinig captaen na fóirne, Colm Mac Giolla Phádraig amach leis an liathróid agu d’oibrigh said é amach go cruinn suas na páirce. D’aimsigh Pádraig Puirséil an liathróid ar an líne 21 agus scóráil sé cúl iontach arís, 2-7 aimsithe aige cheanna féín. Críochnaigh an chéad leath le scór do 2-9 go 2-2.


Thosaigh Coláiste Eoin an dara leath mar a chríochnaigh said an chéad leath, ag rialú an chluiche. Níor thóg sé ró-fhada orthu an chéad scór don dara leath a aimsiú, cúl breá Ó Shéamus Ó Fiachna. D’aimsigh Donncha Ó Ciardha scór díreach tar éis agus ansin a scóráil Pádraigh Puirséil dhá phointe iontach eile sula bhfuair Séamas Ó Fiachna a dhara cúl sa chluiche.


Bhí Conchúir Ó Catháin agus Éamon Mac Giobúin ag déanamh sár obair sa chúinne. Scóráil Séan Ó Cinnseallaigh pointe deas sa dara leath. Níor tháinig an liathróid chuig na tacaithe an méid céanna sa dara leath ach aon uair a tháinig léirigh said smacht agus cosaint den scoth. Sár obair ó gach uile cosainteoir, ach go háirithe Cian Mac Dáibhéid ag imirt leathchúlaí sa lár. Bhí Tom Stakelum, Naois Moynihan Ó Brádaigh agus Colm Mac Giolla Phádraig ar fad ag déanamh cosaint iontach. Níor scóráil Fintans ach pointe amháin sa dara leath. Don chluiche iomlán léirigh Iain Ó hEithir agus Ruairí Ó Cinnéide aclaíocht síos an líne ag tabhairt cúnamh chuig na leath-thosaithe Daire Ó Rónáin agus Donncha Ó Ciardha.


Tháinig Darach Mac Giolla Bhríde, Tomás Ó Néill agus Eoghan Ó Ceallacháin ar an bpáirc sa dara leath agus rinneadar ar fad post iontach, Tomás Ó Néill ach go háirithe, ag aimsiú 3 phointe. I dtreo deireadh an cluiche a scóráil Séamus Ó Fiachna a thríú cúl. Shéad an réiteoir Dave Feeney an fheadóg chun críoch a chur leis an gcluiche. Chríochnaigh Coláiste Eoin 5-16, Fintans 2-3. Bhí páirt mhór ag an lucht tacaíochta agusn na maor uisce, Eoghan Mac Giolla Phádraig, Dara de Poire, Mark Ó Treasaigh, Peadar Ó Cofaigh Byrne, Cillian Ó Cróinín, Tómas Mac Aodha agus Jack Ó Tuama. Beidh craobh Laighean ag an bhfoireann I ndiaidh an Nollag.
 

26ú Samhain, 2014 

Foireann shinsear cispheile! 

I mbliana d'imir an fhoireann fé 18 agus fé 16 mar fhoireann amháin agus d'éirigh thar barr leo! D'éirigh leo dul tríd an ghrúpa ach thit siad i gcoinne Coláiste Cill Dhéagláin sa chluiche leathcheannais Bhaile Átha Cliath. Guímis gach rath orthu amach anseo! Tá moladh ag dul le bainisteoirí na foirne: In. Ní Mhaonaigh agus M. Mac Giolla Phádraigh a rinne sár-obair ag traenáil na foirne roimh agus tar éis am scoile! Cliceáil ar na naisc thíos chun dul go 'Grianghraif''. Tá fís le feiceáil ann chomh maith!

Grianghraif:

http://www.eoiniosagain.ie/eoin/content/sp%C3%B3rt-2014

Beir bua! Dónal

 

 

18ú Samhain, 2014

Iomáint fé 16                  

Tháinig deireadh leis an seisúir iomána fé 16 le déanaí. D'éirigh leis an bhfoireann imeacht tríd an ngrúpa ach theip orthu sa leath-chraobh.

Ar an mbealach go dtí an leath-chraobh rinneadh slad ar Templeogue agus níos fearr fós... ár gcairde Benildus! Sa leath-chraobh thit an fhoireann go misniúil i gcoinne Naomh Colmcilles le trí phointe agus ar lá eile seans go mbéadh bua acu!

Rud amháin gur mhaith liom a luath ná go raibh an bua againn ar CBS Cill Cheannaigh! Bhuaigh an fhoireann 1-21 go 4-9 agus ní beag rud é sin!

Moladh áirithe ag dul leis an mbainisteoir Màistir Pléimeann a chaith uaireanta fada leis an bhfoireann ag obair go crua leo!

Foireann Peile Fé 14 - Dara 12.11.2014


D’imir Coláiste Eoin inniu i gcoinne Ardscoil Rís sa chluiche leath-cheannais ar pháirc uile-aimsirthe i UCD. Rinne Ardscoil a seacht ndícheall ach bhí foireann Choláiste Eoin ró-láidir dóibh agus bhuaigh said go héasca sa deireadh 6-14 go 4-5. Bhuaigh St. Fintans ar Scoil Aodháin sa leath-chraobh eile.
 

12ú Samhain, 2014

Mí-ádh ar an bhfoireann iomána!

Chaill foireann sinsear na scoile go misniúil i gcoinne Scoil Naomh Kieran ó chontae Cill Cheannaigh.
Chaill an fhoireann 2-20 go 1-11 agus ar lá eile seans go mbeadh toradh eagsúil ann! Na sàr-imreoirí an lae ná Seamus Ó Giobúin agus Dara Ó Tuama.

Go raibh fada buan sibh,
Dónal Mac Eachráin, Captaen Spóirt.

Foireann Peile Fé 14 Dara 22.10.2014


Inniu bhí an cluiche sraithe deireanach acu i gcoinne Scoil Aodháin. Bhí sár-chluiche ag muintir Choláiste Eoin agus bhuaigh said 5-14 go 3-5. Tháinig Coláiste Eoin sa chéad áit sa ghrúpa de bharr difríocht scóranna.
 

Foireann Peile Fé 14 - Dara 15.10.2014


Faraor ar an 9ú, ní raibh rith an ráis leo i gcoinne Fintans, 3-16 go 4-9. Tuigeann said ar fad go raibh obair le déanamh acu chun an chraobh a bhaint amach.
Léirigh siad an spiorad a bhí iontu sa chéad chluiche eile i gcoinne Benildus. Lá fliuch, gaofar a bhí ann ach níor lig siad don bháisteach cur isteach orthu agus tháinig said amach as le bua 2-10 go 2-3 i gcoinne na n-iomaitheorirí áitiúla!
 

Foireann Peile Fé 14 - Dara 2.10.2014


Bhí bua eile iontach ag an bhfoireann seo arís inniu i gcoinne Coláistí Má Nuad, 8-9 go 3-7, ag léiriú an cumas a tá acu.  

 

Foireann Peile Fé 14 Coláiste Eoin 24.09.2014

Tuairisceoir: Dara de Poire

Thosaigh muintir fé 14 an comórtas seo mar sheampíní Baile Átha Cliath ó bliain a haon nuair a bhuaigh said an “Tom Quinlan Cup” anuraidh.
 Cuireadh tús iontach inniu leis an gcomórtas le bua iontach i gcoinne Ardscoil Rís, 3-17 go 2-2. Tuigeann bainisteoirí na foirne- Iníon Nic Dáibhéid agus Máistir Ó Cuinneagáin go bhfuil poitéinsiúil iontach ag an bhfoireann seo!