Scruduithe an tSamhraidh Bhliain 1

Tá amchlár bhliain 1 iniata anseo.

Roinnt pointí eolais breise:

  1. Ní mór don dalta a bheith istigh 10 nóiméad roimh an chéad scrúdú ar maidin. Tá fáilta rompu níos luaithe ag an gnáth am 8:50 rn chom maith.
  2. Tá cead ag daltaí dul abhaile tar éis an scrúdú deireannach, de ghnáth thart ar 2:50.
  3. Má tá ábhar roghnaitheach ar siúl céad rud ar maidin agus muna bhfuil an t-ábhar sin ar siúl ag an dalta, ní ga dóibh a bheith i láthair go dtí 10 nóiméad roimh an chéad scrúdú eile ar an amchlár. Má tá ábhar roghnaitheach ar siúl ag deireadh an lae agus muna bhfuil an t-ábhar sin ar siúl ag an dalta, tá cead acu dul abhaile, nó fanacht go ciúin ag staidéar ar scoil go dtí 2:50 in. Ach, má tá ábhar roghnaitheach ar siúl i lár an lae agus muna bhfuil an t-ábhar sin ar siúl ag an dalta, caithfidh siad fanacht ar scoil ag staidéar.
  4. Dé Céadaoin, dóibh siúd nach bhfuil aon scrúdú acu de bharr an rogha ábhar atá acu, ní gá teacht ar scoil.

First Year summer exam timetable available here:

A few points of information:

  1. Students must be in the exam hall 10 minutes before the beginning of the first exam in the morning. They are welcome to come in at the usual 8:50 am and study quietly in the hall.
  2. They may go home after the last exam each day (usually 2:50 pm).
  3. If there is an exam from the optional blocks running first thing in the morning and the student has not taken that option, they do not need to come to school until 10 minutes before their next exam. If it runs at the end of the day, they may go home after their last exam, or stay and study quietly in the exam hall til 2:50pm. However, if it happens to run in the middle of the day, they must stay and study in the hall.
  4. On Wednesday, those who have no exams that day due to their subject choices may stay at home.