Nótaí Tinrimh

Maidir le nótaí tinrimh do bhliain 2, bí cinnte le bhur dtoil go bhfuil ainm an dalta, a rang, cúis (tic sa bhosca cuí), dátaí an as láthaireachais agus síniú tuiste ar an mbileog.

Má tá do mac as láthair ar feadh níos mó ná lá amháin as a chéile, is leor nóta amháin a scríobh agus tús dáta agus críoch dáta an tréimhse as láthaireachais a chur air. 

Please ensure that notes for absences include the name of the student, his class, the reason (tick the appropriate box), the dates and a signature.

Note that for prolonged periods of absence, one note will suffice, as long as it has the start date and end date of the period on the note.