Imeachtaí ranga / daltaí

Na hImeachtaí is déanaí! 2016-2017

 

29-30.03.2017

Ceoldráma na hIdirbhliana

Tá grúpa na hIdirbhiana ag súil go mór leis an gceoldráma GREASE a léiriú in amharclann na scoile go luath! Bígí linn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rothaíocht i gcoinne Féinmharú

16.02.2017

Rinneamar 1,554km a chlúdach ar na rothair ar an 16ú de mhí Feabhra i 12 uair a chloig, ó a hocht a Chlog ar maidin go dtí a hocht a Chlog istoíche! Bhí lá den scoth sa scoil agus cruthaíodh atmaisféir iontach le linn an lae. Ghlac 612 daltaí agus níos mó ná 25 múinteoir páirt sa rothaíocht, chomh leis an TD Finian McGrath.

Bhailíomar os cionn €2,500 ar son na carthanachta 'Cycle Against Suicide' agus ní beag sin! Ardmholadh dóibh siúd a ghlac páirt agus a chabhraigh linn an lá a eagrú.

Cliceáil anseo do na grianghraif!

24.02.2017

French Theatre for Schools

Tháinig grúpa aisteoirí fraincíse isteach chun dráma a chur ar siúl do Bhliain a 2 agus a 4. Les acteurs qui étaient exclusivement francophones parlaient clairement et lentement. Le spectacle était plein d'humour, d'action et de chansons! Il y avait beaucoup de participation des spectateurs, comme vous voyer dans les photos!

 

Cliquez ici pour regarder les photos!

 

17.02.2017

3 Dara

Irish Cancer Society

 

24.11.2016

Chuaigh daltaí na hIdirbhliain chun an 'Fuirseoir' Ger Carey a fheiceáil san Laughter Lounge i lár na cathrach.

 

 

 

 

 

 

'Daltaí Bl.4 ag glacadh páirt sa 'Youth Summit on Migration'. Bhí ceardlainne idirgníomhach, cur i láthair ó Seirbhís Cabhlaigh na hÉireann agus d'fhoghlaim na daltaí mar gheall ar na 17 Spiocanna i gcomhair Forbairt Inbhunaithe. #GlobalGoals

 

 

 

 

 

27.10.2016

 Tháinig aoichainteoir ón Hope Foundation ag caint le scoláirí Bl4 ar fad sa léachtlann. Chuaigh na daltaí don lá chun seacláidí Butler's a dhíol i lár na cathrach!

 

 

 

25.10.16

Ceardlann pleanáil uirbeach don lá ar fad!

 

18.10.2016 Seachtain na Mata

Bhí daltaí na hIdirbhliana ag léacht san RDS

 

04.10.2016

GOAL le John Ó Shea (lár príomhoifigeach feidhmiúcháin GOAL) ag caint le scoiláire Bl 4 sa léachtlann

 

 

 

 

 

 

03.10.2016

 

 

Bhí Donnacha Ó Seasnáin ó Autism Ireland ag caint le daltaí Bl. 4 ar fad sa léachtlann. Ar an 14.10 d'imigh siad chuig lár na cathrach chun airgead a bhailiú ar son Autism Ireland.

 

 

 

30.09.2016

D'imigh scoláirí na hídirbhliana go Bun Dobhráin ar chúrsa teangacha agus surfála! 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2016

 Bhí daltaí Bl. 4 ar fad ag freastal ar an "Axa RoadSafe Show" i nDún Laoghaire

 

 

 

 

 

 

Ceolchoirm thús na scoilbhliana nua sa halla mór!

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceol Chois Life!

Finbarr Ó Deaghaidh (Bl.4), Shane Ó Baoill (Bl.4) , Caoilte Mac Muiris (Bl.2) agus Dónal Mac Duinnsléibhe ag seinm Ceol ag comóradh an 'Un Day for the Eradication of Poverty' ar 17ú Deireadh Fómhair. Bíonn an ócáid seo ar siúl i dtíortha ar fud an domhain chun béim a chur ar fhadhb an bhochtanais.

 

12ú Deireadh Fómhair 2015        AXA RoadSafe Show i nDún Laoghaire leis an Idirbhliain

 

 

2 Deireadh Fómhair        Tá an Idirbhliain gnóthach inniu ag cabhrú le autism.ie

Tháinig Donnacha Ó Seasnáin ó Autism Ireland chun labhairt leis an trí rang sa léachtlann. 

 

Ar an Aoine, 9ú Deireadh Fómhair beidh na daltaí ag dul chuig lár na cathrach don mhaidin chun airgead a bhailiú ar son Autism Ireland.

 

Chuaigh daltaí ón Idirbhliain cheana féin go Tesco chun tacaíocht a thabhairt don ghrúpa 'Aware'.

 

Tháinig an aoichainteoir John O Shea ó GOAL chun labhairt leis an Idirbhliain sa léachtlann. Thug sé alán abhair machnaimh dúinn faoi ghrá agus comhbhrón.

 

Mí i Malawi

Comhghairdeas ó chroí le In. Ní Ghallachóir agus In. Ní Mhaonaigh a chaith mí san Afraic tar éis bailiúcháin mór d'airgead agus éadaí a eagrú. Seo tuairisc gearr uathu:

"Bhailíomar €2,500 ar an iomlán sular ndeachamar go Malawi i rith an tsamhraidh. Tháinig leath den airgead seo ó mhúinteoirí agus daltaí Choláiste Eoin.

D'úsáideamar €1,000 de seo le ceithre thobar le pumpa uisce a chur isteach i gceanntair iargúlta i tuaisceart Malawi.

Lenár mbuíochas a léiriú chuireamar ainm na scoile le ceann acu, i sráidbhaile darbh ainm Khamba, 15km ó Mzuzu, an baile in rabhamar lonnaithe ar feadh míosa.

Tá 89 duine ina gconaí sa cheantar seo agus bhí siad an-tógtha nuair a shroicheamar an baile. Bhí siad ag canadh agus ag damhsa le háthas!

Sula bhfuair siad an pumpa uisce seo, bhíodh siad ag úsáid poll uisce a bhí an-salach agus bhí ar na páistí agus mná an t-uisce a iompar ar feadh 10 nóiméad, idir trí agus ceithre uair sa lá.

Chomh maith leis an airgead, bhí bailiúcháin éadaí againn ar scoil; thug na daltaí isteach sean-geansaithe peile a bhí acu. Thugamar na héadaí seo do pháistí sráide, déagóirí le míchumais agus meascán do pháistí naíolann, bunscoile agus meánscoile a rabhamar ag obair leo.

Tá sé deacair cuir síois a dhéanamh ar cé comh tabhachtach agus a bhí an taithí seo, an méad áthais agus árdú croí a thug na rudaí is simplí do na páistí seo. Táimid beirt an-bhuíochas agus bródúil as ár gcuid scoláirí a thug go flaithiúil a gcuid éadaí.

Go raibh míle maith agaibh!"

Grianghraif anseo

Tús na Scoilbhliana 2015-2016

Fáilte ar ais go Coláiste Eoin! Comhghairdeas leis na daltaí a rinne na scrúduithe stáite, ar na torthaí iontach a bhain sibh amach! Táim an-bhródúil asaibh! Go n-éirí libh sa todhchaí!

 

Cuirimid fáilte speisialta roimh na daltaí sa Chéad Bliain. Tá súil againn go mbeidh sibh sásta linn sa Choláiste. 

Don chéad uair ní bheidh málaí trom á iompar ag na daltaí nua mar tá iPads acu in ionad leabhair!

 

______________________________________________

 

'Slán le Bliain a Sé' 2015

Guímid gach rath oraibh sna scrúduithe agus don todhchaí.

 

German Connects:) 

Tháinig an Deutschmobil ar cuairt agus bhain an Chéad agus and Dara Bhliain an-taitneamh as na himeachtaí ar fad a chuireadh ar fáil dóibh chun cultúr na dtíortha ina labhaítear gearmáinis a bhaint amach.

Grianghraif

'Tiocfaidh an samhradh agus fásfaidh an féar.'

Go n-éirí leis na scoláirí ar fad sna scrúduithe dheireadh na bliana. Tá dul siar ar siúl na laethanta seo. Tá grúpaí fiú amháin ag obair go dian leis na i-Padanna ag scríobh leabhráin chun tacaíocht a thabhairt do dhaltaí eile lena gcuid staidéir.

Deutsche Debattierwettbewerb

Buaiteoirí Chraobh na hÉireann 2015!

Comórtas Goethe-Institut / GDI 

Comhghairdeas le Jack, Sarah, Mícheál agus Dara.

Toll gemacht, Dara! An cainteoir is fearr!

Grianghraif anseo!

 

Seachtain Éamóinn Rís http://www.erst.ie

Céiliúradh ag Paidreacha na Maidine sa scoil.

 

 

 

 

 

 

Bearradh Afro trí ghaeilge

 €2,610 bailithe do Pieta House

Comhghairdeas, a Chonaill!


Caithfidh mé a admháil nach mise a tháinig suas leis an smaoineamh. Maidin fhuar i Mí Feabhra a bhí ann. Bhí mé ag rá le mo chara, Éamonn Ó Cuaig, go raibh géarghá agam le bearradh gruaige. Ní raibh bearradh faighte agam le mí go leith anuas ag an am agus bhí cuma gioballach ar mo ghruaig. Níor thuig mé ag an am nach bhfaighinn bearradh gruaige go ceann os cionn bliana ina dhiaidh sin. Las súile Éamonn.
“Ná faigh bearradh gruaige” a dúirt sé liom, “ is féidir leat ‘afro’ a fhás!”
Caithfidh mé a rá nár thaitin an smaoineamh liom ag an tús. Dhiúltaigh mé don smaoineamh agus d’imigh mé liom abhaile. Ach an lá dar gcionn tharla an rud céanna arís – agus an uair seo thosaigh cara eile liom, Alan de Londras, ag aontú le hÉamonn. “B’fheidir” a dúirt mé leo, “ach nílim chun é a choinneáil. Is féidir linn dáta a shocrú don chéad bhearradh eile – am éigin i Mí Nollag na hidirbhliana. Agus is féidir linn airgead a bhailiú do chatharnacht.”
Níor thuig mé go bhfágfainn an bearradh go dtí Mí Aibreáin 2015 – sé mhí dhéag i ndiaidh an bhearrtha dheiridh. Níor thuig mé ach an oiread go mbeadh €2,610 bailithe do Pieta House mar thoradh air.
Mar sin, caithfidh mé buíochas a ghabháil leo beirt – Éamonn agus Alan. Gabhaim buíochas chomh maith le mo bhearbóir Breandán de Róiste ó Liam’s Barbers i Rath Fearnáin (má tá sibh ag iarraidh bearradh gruaige a fháil trí mheán na Gaeilge molaim daoibh dul ann), leis an Máistir Máirtín as ucht ligean dom an bearradh a dhéanamh ar scoil, le mo chlann agus mo chairde as ucht an tacaíocht ar fad a thug siad dom agus le gach duine a thug airgead do Pieta House. Go raibh míle maith agaibh go léir!


Conall Mac Dhonnagáin

Ceoldráma na hIdirbhliana

"Brídeoga do na Buachaillí"

Bhí muintir na hIdirbhliana gafa ag cúrsaí ceoldrámaíochta an tseachtain seo caite! Comhghairdeas le gach iníon athar a bhí páirteach in san léiriú de "Brídeoga do na Buachaillí". A leithéad de aisteoireacht, damhsa agus ceoil nach bhfuil feicthe le fada! Léirgeas iontach a bhí ann de thalann na scoile agus díogras na ndaltáí agus bhí chuile dhuine sa lucht féachana an-tógtha leis. Táim cinnte gur bhain gach duine taitneamh as a bheith gníomhach ann, mar tá an scoil fíor bhródúil asaibh agus gan dabht i m'aigne beidh muid ag labhairt faoi go lá pilib na cleite!

Mo cheol sibh! 

Grianghraif!

 

Feachtas Seas An Fód 2015

 

An tseachtain seo tá muid ag tacá leis an bhfeachtas Seas An Fód, a chiallaíonn go seasaimid le gach duine inár bpobal scoile, gan trácht ar a gcuid coillíocht, agus le leiriú go bhfuil muid i gcoinne gach saghas bulaíocht, ag diriú ar bhulaíocht homofóbach agus transfóbach an tseachtain seo. 

Rinne gach rang Slàinte na bandaí ildaite mar siombal don tacaíocht seo, bhí an halla maisithe agus cuireadh postaeirí do dhaoine LADT ar fud na scoile leis an tearmaíocht cuí i mbéarla agus i ngaeilge.
 

 Cliceáil anseo do na grianghraif!

 

 

 

Tionscadal chun mata a fhoghlaim tríd an ghearmáinis.

Cliceáil anseo don ghailearaí!

 

Oíche Eolais

Roghnú Ábhair don Ardteist

 

Lá Fhéile Phádraig!

Bródúil as ár n-oidhreacht!

 

Seachtain na Gaeilge 2015

Rinneadh ceiliúradh cathréimeach ar Sheachtain na Gaeilge sa scoil ón 9ú-13ú Márta. Bhí gach éinne sásta sult nach beag a bhaint as an gcraic, ach go háirithe lucht Bhliain a Trí agus a Sé, a bhí tar éis deireadh ceart a chur leis na mbréagscrúduithe damanta!

 

Idir ghníomhaíochtaí agus atmaisféar bhí neart le brath mórthimpeall na scoile.

Bhí an t-ádh dearg orainn aoichainteoir clúite de chuid Conradh na Gaeilge, agus aisteoir le bua ón gclár teilifíse "Aifric", Clíodhna ní Chíosáin a fháil isteach chun cainte le bliain a trí. Bhí an-chuid le rá aici faoi thábhacht na teanga inár saoil agus bhí mórán le foghlaim uaithi.

Bhí muintir na céad agus dara bliana fíor sceitimíneach nuair a chualadar go mbeadh Zumba as Gaeilge ar siúl acu. D'éirigh linn gach duine a chur ag rince go péiceach - daoine le maidí croise san áireamh fiú! Bhí formad istigh agam le "boganna iontacha" roinnt ar an gCéadaoin agus bhain chuile dhuine an-taitneamh as ; in ainneoin a dtuirse ar deireadh!

D'fhiosraigh an cúigiú bhliain na slite éagsúla inar féidir an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh d'am scoile, amach anseo agus san obair-trí bhreathnú ar cheann de scannáin rathúla Gaeilge. Tá ag éirí thar cinn le sraitheanna, scannáin agus seirbhísí na teanga ar fud na tíre agus is mór an t-ábhar mórtais í sin. Tá iar-scoláirí dár gcuid ag cruthú tonnta sna meáin le déanaí.

Tháinig Dónal Ó Catháin, iar-chaptaen na scoile isteach chun labhartha le bliain a sé, maidir le Bord na Gaeilge agus Teach na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile. Thaitin sé linn cloisteáil faoi na háiseanna ar dóigh ar fad atá ar fáil agus ag fanacht dúinn, chun ár nGaeilge a úsáid agus a fhorbairt.

Buaicphointe na seachtaine gan amhras a bhí i gcuairt an bhanna ceoil Seo Linn  ar an Déardaoin. Is grúpa mór le rá iad ó iarthar na tíre a dhéanann obair fhiúntach ar son cur chun cinn na teanga i measc na n-óg. Bhí lan an tí de shlua sa halla spóirt, ag béiceadh agus ag damhsa fé mar a bheadh an tiarna á rá leo. Baineadh an - chraic go deo as na hamhráin bríomhar Gaelacha, agus bhí áthas ar an gcéad bhliain cúpla tiúin a sheinm ar an stáitse roimh ré. Bhí na leads fíor-dheas agus táimid buíoch gur thángadar isteach!

Chur an Idirbhliain a gcuid scileanna caibearachta chun úsáide i mbun ciorcal comhrá le muintir (na háiféise) Íosagáin dé hAoine. Táim cinnte gur éirigh leo cúpla cairde nua a bhaint as an ócáid, agus go bhfuil ceimic faoi leith cruthaithe don bhliain seo chugainn agus iad in aon rang leo! Mar a deir an seanfhocal; "Na trí ní is géire: faicail conn, súil iolar sa cheo, agus súil mná óige lá aonaigh!"

D'eagraíodh céilí do bhliain a sé i gComhaltas i mBaile na Manach agus is cinnte go mbeimid ag dul thar nais go deimhin. Is tearc duine nár éirí leo na haon-dó-trí's
a chaitheamh amach i slí éigin draíochtúil agus d'éirigh thar barr leis an eachtra.

Agus muid ag teannadh le deireadh na seachtaine, cuireadh Lá na nGeansaithe Glasa ar siúl - muid ag scaipeadh agus ag ceiliúradh ár gcultúr, ár nGaelachas, ár n-oidhreacht dhúchas is ár ngrá tíre. Bhí cuma galánta ar gach aon chríostaí! Beidh Fáinní Gaeilge á bhronnadh go luath ar dhaltaí áirithe a thaispéanann dul chun cinn, spreagadh agus iarracht ionraic i leith na teanga Gaeilge. Éacht amach is amach a bhí sa seachtain agus tá súil agam gur baineadh súp as! Go mbeirimid beo ar an am seo arís.

Tír gan teanga, Tír gan anam 

Enda Ó Lorcáin

 

Breithlá Shona don Bhráthar de Barra

     

80 Bliain ag fás! Comhghairdeas! Go maire tú an 100!

Grianghraif!

Lá Fhéile Vailintín i gColáiste Eoin!

 

Díospóireachtaí 'Gael Linn' 

Buaiteoirí Chorn Uí Chadhain 2015

Bhí lá mór eile ag foirne díospóireachta Choláiste Eoin i gCraobh na hÉireann ar 29ú Eanáir 2015.

I gcomórtas na sóisear thug na buachaillí óga sár-thaispeántas uatha ach ní raibh rith an ráis leo. Déanaimid comhghairdeas le Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí a rug bua leo an babhta seo go machairí méithe na Mí. Mar sin féin ba mhór an onóir dúinn ár bhfoireann féin – Colm Mac Giolla Phádraig, Ruairí Ó Séanáín agus Jack Ó Tuama – a fheiceáil ar stáitse i bhfoirgnimh ársa Choláiste na Tríonóide.

 

I mbabhta ceannais na sinsir bhí foireann chríonna os comhair an phobail ag Coláiste Eoin, foireann a bhuaigh craobh na sóisear trí bliana ó shin – Jack Lewis, Mícheál Ó Grálaigh agus Conall Mac Dhonnagáin. Is iontach an rud taithí agus bhí an lucht éisteachta faoi dhraíocht ag cumas díospóireachta na foirne seo a bhí ullmhaithe go snasta ag saoi na hargóinte i gColáiste Eoin – Ciarán Ó Duinneacha. Ní haon ábhar ionadh a bhí ann nuair a fógraíodh gur san Ardchathair a bheadh Corn Uí Chadhain buailte faoi go ceann dhá mhí déag. Tréaslaímid leo go léir as a ndílseacht agus a ndúthracht ó bhliain go bliain.

 

Sa phictiúr ó chlé tá Antaine Ó Coileáin, Gael Linn, Jack Lewis, Mícheál Ó Grálaigh (Captaen na Foirne), Aoichathaoir na hoíche, An Feisire Eorpach Seán Ó Ceallaigh, Conall Mac Dhonnagáin agus Ciarán Uasal Ó Duinneacha.

Cliceáil anseo do na grianghraif!

 

Scoláireachtaí Ad Astra UCD 2015

Ceathrar iarscoláire Choláiste Eoin ar a mbronnadh Scoláireachtaí Ad Astra UCD ag searmanas i UCD ar an 29ú Eanáir 2015. Ó chlé Colm Ó Cróinín, Niall Mac Dhonnagáin, Finín Máirtín (Príomhoide) , Aindriú Ó hEachteirn, Anraí Ó Braonáin.

Brat Glas 29.01.15


Tá alán déanta ag an gCoiste Glas maidir leis an mBrat Glas don scoil. Déanfar measúnú ar iarratas na scoile don Bhrat Glas faoi cheann seachtaine. 

 

Debatten

Leathchraobh na hÉireann bainte amach i gCill Bhiogáin!

Comhghairdeas arís leis an bhfoireann díospóireachta agus míle buíochas le gach duine a thaistil linn!

Grianghraif!

 

 

Dráma - An Triail 29.01.15

Beidh na daltaí 6Art ag freastal ar léiriúchán an drama 'An Triail' ar an Déardaoin, 29ú Eanáir. Beidh said ag fágáil na scoile ag 9.30 agus ag filleadh ag 1.30.i.n

 

 

 

Bord Bainistíochta 27.01.2015

Raitéas / Statement

http://www.eoiniosagain.ie/eoin/sites/default/files/raiteas___statement_...

 

 

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha

25ú Eanair - 1ú Feabhra, 2015


A chairde, is í seo Seachtain na Scoileanna Caitliceacha ar fud na tire. Beidh machnaimh &rl in úsáid seachas na gnáthphaidreacha ag am tionóil gach maidin agus dreas ceoil Dé Máirt. Tá spás beannaithe cruthaithe i Seomra 8 inar féidir le daltaí agus / nó múinteoirí paidir a rá.

 

 

An Idirbhliain agus Obair Dheonach, Eanair 2015

Oisín Ó Siochrú


Don chéad seachtain bhí mé ag obair leis an DSPCA. Thóg mé na madraí ar shiúlóidí agus ag rith. D’fhoghlaim mé go leo faoi chruálacht. Chaith mé an dara seachtain i dteach altranais. Mhaisigh mé an teach don Nollaig. Thóg mé faoi deara cé chomh tabhachtach is atá sé cabhair a thabhairt ar mhaitheas an tsochaí. Mothaím féin go maith tar éis an tréimhse seo.
 

 

Conall Mac Dhonnagáin


D’oibrigh mé in ionad MS. Bhí páipéarachas á dhéanamh agam chomh maith le fáiltiú. Ghlac mé le glaonna fóin, scríobh mé roinnt doiciméid ar an ríomhaire agus d’oscail mé an doras. Thug mé cabhair do chliant lá amháin dul ag siopadóireacht. Bhí imeachtaí difriúla ar siúl i rith na seachtaine: physio agus yoga mar shampla. Réitigh mé go maith le gach duine, idir oibreoiri agus cónaitheoirí.

  
Donncha Ó Maoilmhichíl


Chaith mé an coicís i siopa carthanais Down Syndrome Ireland. Bhí orm an siopa a eagru agus earraí a iompar. Chabhraigh mé le custaméirí leabhair a lorg. Bhí mé ag obair ag an cúntóir chomh maith. D’fhoghlaim mé gurbh fhiú sean earraí a chur ar aghaidh!
 

 

Gavin Mac Giolla Rua


Bhí mé i gcomhluadar sheandaoine i dteach altranais Belmont don choicís. Chaith mé an lá ag imirt cluichí ar nós babhláil nó ag caitheamh balúin! Bhí orm a ligint orm go raibh mé ag freastal ann chun daoine a fheiceáil go pearsanta toisc nach bhfaigheann daoine áirithe aon chuairteoirí.
 

 

 

 

Cónán Ó hAnnáin


D’oibrigh mé i siopa carthanais Irish Cancer Society. Bhí orm na héadaí a iarnáil ionas go mbeadh siad néata ar díol! Chuir mé praghasanna agus dátaí ar earraí. Taithí maith a bhí ann ag caint le daoine éagsúla. D’fhoghlaim mé rud suimiúl fúm féin ón obair dheonach – nach raibh mé go maith ag déanamh cumarsáide le strainséirí. Caithfidh mé obair ar sin!
 

 

 

Ben de Bhulbh


Rinne mé mo obair dheonach leis na Capuchin Friars a thugann tacaíocht do dhaoine gan dídean. Thug mé bia agus deochanna amach. Bhí seans agam labhairt leo agus scéalta suimiúla a chloisteáil. Bhí sé brónach ag féachaint ar an méid duine a bhí ag teacht gach lá. Bhí sé dian ach go háirithe an lá gur shiúil clann iomlán isteach le páistí.
 

 

 

Cónán Ó Muirí


Chaith mé coicís ag obair le Team Hope. D’imigh mé ar bhus go dtí scoileanna difriúla chun boscaí brogaí a phiocadh suas. Bhí siad lán le hearraí do pháistí mar shampla bréagáin agus milseáin. Nuair a d’fhill mé, líon mé boscaí móra le boscaí bróga a chuireadh i lorraí a thóg na boscaí go heitleán i dtreo na hAifrice.
 

 

Athbhliain faoi shéan

is faoi mhaise daoibh go léir!

2015

 

 

 

Seirbhís Carúil agus Ceoil na Nollag 2014

Cliceáil anseo chun na grianghraif a fheiceáil:

http://www.eoiniosagain.ie/eoin/content/nollaig-2014

Léacht 1: Dean Ó Súilleabháin

Tá an Nollaig buailte linn arís, séasúr speisialta den bhliain. I rith an tréimhse Aidbhinte seo bíonn Críostaithe dírithe ar cheiliúradh bhreith Íosa mar leanbh agus ar theacht Chríost Rí ag deireadh an tsaoil. Anocht, cuirimid na coinnle ar an gcoróin Aidbhinte ar lasadh. Léiríonn an ceithre choinneal an tréimhse feithimh le linn ceithre Dhomhnach na hAidbhinte. Léiríonn an dath glas atá ar an bhfleasc an dóchas atá ag Críostaithe i nDia.

 

Mórshiúil  Léitheoir: Seán de Grá

1. Cuireann Alex an chéad coinneal corcra ar lasadh. Is siombail é don Dóchas.

2. Cuireann Naoise an dara coinneal corcra ar lasadh. Is siombail é don Síochán.

3. Cuireann Niall an tríú coinneal, le dath bán dearg air, ar lasadh. Is siombaile é don Áthas.

Léacht 3: Maidhc Ó Mearáin agus Ciarán de Brún

Maidhc: San am sin d'ordaigh Impire na Róimhe, Caesar Ágastas, do gach duine in Iosrael clárú ina chathair féin. Chuaigh Iósaf go Beithil in éineacht lena bhean chéile, Muire, a bhí ag súil le leanbh. Nuair a shroich siad Beithil ní raibh áit dóibh sa teach ósta agus b'éigean dóibh an oíche a chaitheamh i stábla. Rugadh Íosa, mac Mhuire, an oíche sin agus chuir sí ina luí i mainséar é.

Ciarán: Bhí aoirí ag faire a dtréada agus go tobann chonaic siad solas geal agus aingeal ó Dhia a dúirt leo gur rugadh Slánaitheoir, Críost, an Tiarna, agus go raibh sé ina luí sa mhainséar. In éineacht leis an aingeal bhí slua na bhflaitheas ag canadh: 'Glóir do Dhia sna harda agus síocháin ar talamh.' Nuair a d'imigh na haingil chuaigh na haoirí go Beithil agus chonaic siad Muire agus Iósaf agus an leanbh ina luí sa mhainséar.

O Holy Night: Levi Ó Súilleabháin

Léacht 4: James Ó Floinn - 1 Corantaigh 13 - Leagan Nollag

Cluineadh Ceol

Oíche Chiúin 

Oíche Nollag le Máire Mhac an tSaoi - Naoise Mac Conghail

Le coinnle na n-aingeal tá an spéir amuigh breactha,

Tá fiacail an tseaca sa ghaoth ón gcnoc,

Ardaigh an tine is téir chun na leapan,

Luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

 

Fágaig' an doras ar leathadh ina coinne,

An mhaighdean a tiocfaidh is a naí ar a hucht,

Deonaigh scíthe an bhóthair a ligint, a Mhuire,

luíodh Mac Dé ins an tigh seo anocht.

 

Bhí soilse ar lasadh i dtigh sin na haíochta,

Cóiriú gan caoile, bia agus deoch,

Do cheannaithe olla, do cheannaithe síoda,

Ach luífidh Mac Dé ins an tigh seo anocht.


Adeste Fideles

Ceoltóirí ag seinm píosaí ceoil agus iad á stiúiriú ag Máistir de Poire agus Máistir Mac Pléamóinn.

 

Comórtas: Cath na mBannaí  5.12.2014

Cliceáil anseo do ghrianghraif: http://www.eoiniosagain.ie/eoin/content/cath-na-mbanna%C3%AD-2014

D'éirigh go hiontach leis an gcomórtas Cath na mBannaí a cuireadh ar siúl dé hAoine seo caite idir an dá scoil sa halla spóirt, a bhuíochas sin do choiste na hIdirbhliana a rinne an-eagrú ar an ócáid. Le córas mór fuaime agus soilse ar stáitse, bhí timpeall ar deich ngrúpa scoláirí i mbun an cheoil go luí na gréine agus baineadh an-súp as an ócáid.
Bhí léiriú den scoth ar cheol nua-aimseartha idir dhaltaí de gach aois agus chuir sé gliondar chroí orainn an talainn agus caighdeán iontach a fheiscint sa scoil. Táimid ag súil go mbeidh Simon Cowell na hainnise ar an bhfón go luath ag lorg ár gcuid..
Ar aon nós tá súil agam gur bhain na hiomaitheoirí an-chuid as mar aon leis an lucht féachana ollmhór. Tá áthas orainn go raibh an deis ag Barra Ó Seanáin, iarscoláire agus iar-chic-ass-ceoltóir in ann teacht isteach chun moltóireacht a dhéanamh. Is deacair an post a bhí aige- d'fhéadfaimis ar fad a bheith ann go maidin amárach ag éisteacht le nótaí bhinn ár gcomhbhalldóirí. Ach ag deireadh an lae is iad Aoife nic Artáin agus banna na séú bliana "Na Spailpíní" a tháinig amach mar bhuaiteoirí.
Gan amhras tá todhchaí thar a bheith torthúil agus ceolmhar os ár gcomhair má leanann dream an choláiste ag cruthú tonnta.

Mar thoradh ar an ócáid, bailíodh airgead ar son cumann ailse na hÉireann agus bhí taispeántas iontach taitneamhach ann. Gabhaimid buíochas leis an Máistir Máirtín agus an Máistir Ó Treasaigh, agus chuile dhuine a bhí i láthair.

Comórtas Dhíospóireachta sa Ghearmáinis 4.12.2014

Bua ag an bhfoireann sa dara bhabhta!

Cliceáil anseo do ghrianghraif! http://www.eoiniosagain.ie/eoin/content/deutsche-debattiermannschaft-der-zweiten-runde

Cuireadh díospóireacht Gearmáinise thar cinn ar bhonn Déardaoin seo caite sa léachtlann tar éis am scoile. D'imigh ceathrar dar scoláirí éirimiúla ón gcúigiú bhliain, Jack, Sorcha, Mícheál agus Dara i ngleic le Muckross Park College sa tarna bhabhta den chomórtas spéisiúl seo.
An "These" a bhí le plé ná nach bhfuil áit sa sochaí do scoileanna aon-ghnéis, 'sé sin scoileanna lán-bhuachaillí nó lán-cailíní! Bhíomar ag troid ina choinne.

Caithfimid a rá nach bhfacamar a leithead de chur i láthair choiche is a bhí ónár bhfoireann Choláiste Eoin/ Íosagáin. Baineadh siar asainn agus as na chomhdhaltaí sa lucht féachana a luaithe is a chonaiceamar an caighdeán dochreidte a léirigh siad, le pointí iontacha láidre, greann agus paisean san áireamh acu, agus cur trasna thar a bheith soiléir. Bíodh fhios go raibh cinneadh cuíosach deacair le déanamh ag an mbeirt moltóir, is léir go raibh an lucht éisteachta ar fad an-tógtha le hargóintí mealltacha ár taobh.

Comhbhrón ag dul do mhuintir Muckross ach tá comhghairdeas as cuimse tuillte ag an gceathrar agus na múinteoirí Gearmáinise a chabhraigh leo. Bhí an-taispeántas ann agus tá sé rí-shoiléir go bhfuil an-chuid oibre á chur isteach. Guímis gach rath orthu agus iad ag dul chun cinn sa chomórtas. Viel Glueck! 

Enda agus Shane

Cuairteoir ó Hamburg!   5.12.2014

   

Chuireamar fáilte roimh Sarah Weih a tá ag obair ag an Goethe-Institut don téarma seo. Tháinig sí go fiosrach ag lorg eolais faoin gcóras oideachais in Éireann. Chaith sí am le Bliain a hAon Béarla, Bliaian a hAon Fraincis, Bliain a Dó Gearmáinis, Bliain a Sé Gearmáinis chomh maith leis an Idirbhliain Gearmáinis. Ní amháin gur chaith sí am linn sna ranganna, bhain sí triail as an iomáint chomh maith!

 

Fóirne Díospóireachta na scoile ar thuras!  3.12.2014  

Cliceáil anseo do ghrianghraif:     http://www.eoiniosagain.ie/eoin/content/gael-linn-3u-nollaig/fd-408

Bhí seachtain iontach rathúil againn anseo i gColáiste Eoin ó thaobh díospóireachta de. Thosaíomar i gCaiseal Dé Chéadaoin leis an dá fhoireann, Sóisear agus Sinsir ins an chraobh réigiúnach de Dhíospóireachtaí Gael Linn. In aineoinn an turas fada go Thiobrad Árann, baile na hiomána agus baile an Mháistir Uí Duinneacha féin, bhí bus lán go béal le scata scoláirí i láthair chun tacaíocht a thabairt d'ár seisear cainteoir. Chur sé áthas an domhan orm an spiorad a fheiscint, ach go háirithe á léiriú ag na blianta sóisir. Tar éis greim le n-ithe a bhaint sa bhaile mór thugamar aghaidh ar Bhrú Ború, an cultúrlann álainn faoi scáth Charraig Phádraig.

I dtosach báire, bhí ar Cholm, Jack agus Ruairí dul i ngleic leis an rún "Ba cheart do gach Éireannach óg tamall a chaitheamh ar imirce!", muid i gcoinne dar ndóigh. Léirigh an triúir scilleanna iontacha díospóireachta agus iad ag iomaíocht go muiníneach in aghaidh Meánscoil Gharman, Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Gaelcholaiste Mhuire AG. Bhí an-chuid le rá ag na cainteoirí óga agus ta sé soiléar go bhfuil an-chuid oibre curtha isteach acu. Molaim go hard iad.

Bhí díospóireacht bhreá bhríomhar eile ansin i measc na bhfoirne sinsearacha ó Choláiste Íde, Colaiste Cois Life, Colaiste Eoin agus Gaelcholáiste Mhuire arís. Iad ag plé an t-ábhar "Tá íosphá náisiúnta na hÉireann ró-íseal". Cuireadh argóintí shuimiúla agus láidre, más greannmhar freisin i láthair agus bhain chuile dhuine sa lucht éisteachta mhór ard-sult as an tráthnóna spéisiúl. Bhíomar fíor-bhródúil as Mícheál, Jack agus Conall a bhain ceann scríbe amach.

Is cinnte nach raibh aon mac máthar i gCaiseal in ann codladh de bharr an canadh cathréimneach a bhí ag teacht ó lucht na dara bliana ar an mbus abhaile go Baile an Bhóthair. Déanaimís comhghairdeas leis an dá fhoireann atá chun díriú isteach ar Chraobh na hÉireann anois a bheidh ar siúl i mí Eanair go luath. Ádh mór leo agus an Máistir O Duinneacha san ullmhú fá choinne. Táim cinnte go mbeidh toradh ar ár n-iarrachtaí i mbliana.

Enda

Aidbhint, 2014

AN SOISCÉAL : Marcas 13:33-37


Déanaigí faire, dá bhrí sin, mar ní fios daoibh cén uair a thiocfaidh tiarna an tí

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail :

Bígí aireach, déanaigí faire, mar níl a fhios agaibh cén uair a bheidh an t-am ann. Is é dála duine é a d’fhág a theach agus a d’imigh ar an gcoigríoch; thug sé an t-údarás dá sclábhaithe, gach duine díobh i mbun a chúraim féin; agus d’ordaigh sé don doirseoir faire a dhéanamh.

Déanaigí faire, dá bhrí sin, mar ní fios daoibh cén uair a thiocfaidh tiarna an tí, um thráthnóna, i lár na hoíche, ar ghlao an choiligh, nó ar maidin.

Má thagann sé gan choinne, ná faigheadh sé sibh in bhur gcodladh.

An rud a deirim libhse, deirim le gach duine é: Déanaigí faire.”

 

Fóirne Díospóireachta na Scoile      1.12.2014

Guímis gach rath ar fhoirne díospóireachta na scoile agus seachtain iontach gníomhach ag teannadh linn!
Beidh an fhoireann Shóisir ag dul san iomaíocht Dé Céadaoin as baile i gContae Thiobraid Árann. Tá an dá fhoireann ag baint sméara mullaig amach agus támar iontach bródúil agus muiníneach astu. Ádh mór le Ruairí, Colm agus Jack - (atá tar éis an fód a sheasamh le droch tinneas le déanaí ach fós flosc chun troda air!)

Chomh maith le sin beidh an foireann Díospóireachta Gearmáinise i mbun argóinte Déardaoin. Seo é an tarna babhta sa chomórtas áirithe seo agus cuma iontach láidir orainn i mbliana le Dara Ó Colpa, Jack Lobhais agus Mícheál Ó Grálaigh sa chúigiú bliain bainteach le sin. Viel Glueck liebe Freunde!

An té a mbíonn rath air, bíonn rath ar a chabáiste! 

Bunreacht Chomhairle na nDaltaí 2014

http://www.eoiniosagain.ie/eoin/node/157

Scéalaí ar cuairt ón Ghearmáin 24.11.14

Ceardlann le daltaí gearmáinise Bhliain 6 sa léachtlann.

http://www.eoiniosagain.ie/eoin/content/ceardlann-le-bl-6-gearm%C3%A1inis-2411

 

   

        Dráma i UCD 18.11.2014

       Daltaí san Idirbhliain ag fágáil ag 12:20 inniu.

 

Focail ón gCaptaen Scoile 18.11.14

Míle buíochas le gach duine a chabhraigh leis an aonach saothair ar an Domhnach seo caite. Bhí lá den scoth againn tríd an craic agus an ceol. Bhí an t-atmaisféar go hiontach! Dara

 

Barnardos 17.11.2014

Aoichainteoir ó Barnardos ag labhairt le daltaí Bl. 4 ar fad ó 1:30 go 2:20 sa léachtlann.

 

 

Aonach na Nollag 16ú Samhain 2014

 

Ag teastáil: Leabhair, Buidéil, Cístí, Plandaí, Bréagáin, CD, DVD, Duaiseanna,              Céardaíocht, Smidiú

Míle buíochas!

 

 

 

Seachtain Ilchultúrtha 10ú-14ú Samhain

Dia Dhuit! Hello! Guten Tag! Salut! Hola! Ciao!

Sin iad roinnt bealaí difriúla chun ‘Dia Dhuit’ a rá i dteangacha éagsúla.

An fáth go bhfuil mé á scríobh ná go bhfuil Seachtain Ilchultúrtha eagraithe ag Comhairle na nDaltaí don tseachtain ón 10ú-14ú lá de Mhí na Samhna.

Is í an aidhm atá ag an seachtain seo ná chun muid a dhíriú ar chultúir timpeall an domhain- ní amháin tríd na teangacha a múintear i gColáiste Eoin. Tá na múinteoirí chun díriú isteach ar théamaí ilchultúrtha i rith na ranganna, chun fadhbanna ar nós ciníochas agus imirce a phlé.

Tá saibhreas teangacha agus cultúir éagsúla sa scoil- ní amháin Fraincis agus Gearmáinis, tá ranganna Iodáilise agus Seapáinise ann san Idirbhliain, chomh maith le ranganna Ardteiste Seapáinise. Rinneamar iarracht freisin imeachtaí ó chultúir go hiomlán difriúla a eagrú. Roinnt gníomhaíochtaí atá eagraithe againn ná: díospóireachtaí sna teangacha difriúla, drámaíocht i bhFraincis, ceardlann le scéalaí ón nGearmáin, Capoeira, bris damhsá ón mBrasaíl, Damhsa-Zumba Mheiriceá Theas; Bricfeasta Téalannach chun crioch a chur leis an seachtain-beidh lá ar a bhfuil cead ag daltaí éadaí ilchultúrtha a chaitheamh.


Roinnt blianta ó shin i rith na seachtaine ilchultúrtha thug Uachtarán na hÉireann cuairt ar an scoil. Beidh sé deacair seachtain chomh ráthúil leis an ócáid sin a eagrú, ach déanfaimid ár seacht ndícheall, seachtain taitneamhach oideachasúil a chur ar siúl!

Auf Wiedersehen!
Shane O Gruagáin

Tús na seachtaine!

Bhí Shane agus a fhoireann oibre gnóthnach ar maidin ag maisiú an halla le brait!

                               

Capoeira ón mBrasaíl - 10ú Samhain

Chuir Bliain a Trí tús leis an Seachtain Ilchultúrtha ar bhealach an-ghníomhách! Séard is ciall le 'Capoeira' ná ealaíona comhraic measctha! Athnóidh iar-dhaltaí Labhrás a bhí linn don mhaidin!

Damhsa Zumba! 

Ar an taobh eile den scoil bhí Bliain a Sé agus an Idirbhliain le chéile ag cur aithne ar an gcultúr ó Mheiriceá Theas tríd Damhsa Zumba!

Díospóireacht sna ranganna teangacha 14.11.2014

Rún: Is am curtha amú é an Idirbhliain!

         

Piotsa sa rang iodálaise!

 Cliceáil ar 'Grianghraif' ar chlé le haghaidh níos mó!

 

 

 

 

Typisch Deutsch!

 

 

 

 

 

 

Comórtas Náisiúnta Judo i gColáiste Eoin le cuairt ón Ambasáid na Seapáine!

 

 

 

FTFS - le 3 novembre

'La Décision Dangereuse' an t-ainm atá ar an drámaíocht a chuir

aisteoirí fraincíse ó chomhlacht FTFS ar siúl sa scoil i mbliana.

On s'est bien amusés!

 
 

Aonach na Nollag 16ú Samhain 1-5 p.m.

 

Cath na mBannaí 2014

 Bíodh bhur n-uirlisí ceoil libh ar an lá!

 

Die Debattiermannschaft 2014-2015

Comhghairdeas le Jack, Micheál, Dara agus Sarah a bhuaigh an chéad babtha den chomórtas náisiúnta díospóireachta i nGearmáinis i gcoinne Kings Hospital ar an 4ú Samhain i leabharlann na scoile. An rún ná gur bliain curtha amú í an Idirbhliain! Bhíomar i gcóir an rúin .... agus bhuamar!!

 

Bain taitneamh as an mBriseadh Meantéarma!

An n-aithníonn éinne é??

Jugendtheater 29. 09.2014

Der Junge mit dem Koffer

Ceardlann leis an Idirbhliain ag an Goethe-Institut

 

 

 

 

 

Aifreann Scoile - 20ú Meán Fómhair

 

Léigh an t-Athar Leon Ó Giolláin an t-Aifreann dúinn i Séipéal Bhaile an Bhóthair.

 

Feachtas "Siúil i mo Bhróga" - 10ú Deireadh Fómhair

- le haird a dhíriú ar an tSláinte Mheabhrach

Tá breis is €600 bailithe ag na daltaí a bheidh ag dul chuig Ospidéal Naomh Pádraig, a chabhraíonn le daoine faoi 24 bliain d'aois atà ag fulaingt le deacrachtaí sláinte mheabhrach.

 

 

An bhfeiceann tú bróg NACH mbaineann le daltaí 1 Oisín??

 

          N'fheadar cé leis na bróga seo??

 

An Córas 'Buddy' - 10ú Deireadh Fómhair

D'eagraigh Bliain a Sé Tráth na gCeist le Bliain a hAon chun an Córas 'Buddy' a chur i bhfeidhm. Comhghairdeas leis na buaiteoirí!

 

 

 

Cuairt ón nGearmáin - 18ú Meán Fómhair

Tháinig múinteoirí faoi oiliúint ar cuairt chun staidéar a dhéanamh ar an oideachas in Éirinn. Bhí comhrá bríomhar againn leo sa rang Gearmáinise!


 

 

Focal ó Chaptaen Dara                     10.09.2014

Ag paidreacha na maidine labhair an Captaen Scoile Dara leis na daltaí go léir faoi bheith rangpháirtíocht taobh amuigh den rang, agus a chinntiú go ndéanfaimid ár seacht ndícheall i gconaí.

 

Auf Wiedersehen, liebe Freunde aus Deutschland!

Coicís den scoth a bhí ann do bhliain a cúig tríd an scéim mhalartuithe!

 

Taithí oibre san Idirbhliain

Cian Ó Duibhir


Don chéad seachtain bhí mé le comhlacht darbh ainm Columba Press. Is Comhlacht foilsíúcháin é. Tá siad lonnaithe san estáit tionsclaíochta in Áth an Ghainimh. Thaithin an seachtain seo go mór liom mar bhí alán obair thaitneamhach le déanamh. Bhí gach duine an-chairdiúil liom agus bhí siad i gcónaí sásta cabhrú liom. D'fhoghlaim mé a lan i rith na seachtaine seo agus ba bhreá liom post mar sin a bheith agam amach anseo.

Don tarna seachtain bhí mé le comhlacht i gCaraic Maoinis darbh ainm Events Partners. Seachtain eile taitneamhach a bhí anseo. Bhi i bhfad níos mó obair ar pháipéar i gceist anseo agus bhí na huaireanta oibre níos faide. Freisin bhí alán obair le déanamh ar ríomhairí agus ní raibh móran smaoineamh i gceist ach sa chéad seachtain bhí alán samhlaíocht ag teastáil. Thaithin an dá seachtain go mór liom agus d'fhoghlaim mé alán uatha.

I mo thuairim is rud iontach é an taithí oibre agus chabhraigh sé liom tuiscint níos fearr a fháil ar conas go n-oibríonn comhlachtaí éagsúla agus na rudaí difriúla a tharlaíonn ann.

 

 Jamie de Róiste


Rinne mé mo thaithí oibre i Deloitte sa chéad seachtain agus Target McConnells sa dara seachtain. I Deloitte bhí mé ag obair ó a naoi a chlog ar maidin go dtí a cúig a chlog. Bhí mé ag obair san roinn IT. Bhí na fostaithe an-deas dom liom ar feadh na seachtaine. Bhí sé go maith cé gur fhoghlaim mé nach mbeadh suim agam i bpost mar seo sa todhchaí.

Don dara seachtain d'oibrigh mé i Target McConnells. Thosaigh mé ag a deich a chlog ar maidin agus chríochnaigh mé ag a ceathar a chlog. Is comhlacht fógraíochta é. Mar Deloitte bhí na fostaithe an-chairdiúil. Bhí an obair thar a bheith taitneamhach. Bhí mé ag obair sa roinn táirgíochta don chuid is mó ach d'oibrigh mé leis an roinn a sanoinaíonn ar na fograí chomh maith.
 

Taithí Oibre le Luke Ó Murchú

Rinne mé mo thaithí oibre san Irish Daily Mail agus bhain mé méid mór sult as. Bhí mé ag

obair le go leor iriseoirí difriúla le linn an dá sheachtain agus bhí mé ag scríobh go leor alt
difriúla ar go leor toipicí, mar shampla Lá Fhéile Phádraig agus Lá na bPancóga. Bhí cead
agam mo thuairim féin a thaispeáint sna haltanna seo agus, tar éis an dá sheachtain, tá
suim i bhfad níos mó agam in iriseoireacht mar ábhar agus mar phost.

Ar an gcéad lá, chuaigh mé chuig preasagallamh don FAI agus buail mé leis an imreoir sacar David
Forde. Bhí sé suimiúil bheith leis na hiriseoirí eile sa seomra leis mar níor fhéach sé mar
go raibh sceitimíní orthu, cé go raibh an rud ar fad an sceitimíneach domsa. Rinne mé go
leor scríbhneoireacht don pháipéar freisin, mar shampla airteagail ar na hOscars, agus bhí
sé an deas go raibh na eagarthóirí compórdach mo ainm agus scríbhneoreacht a chur sa
pháipéar. Fuair mé go leor taithí le obair in oifigí freisin, agus anois tá a fhios agam go
bheidh mé an sásta bheith i mo iriseoir sa todhchaí. 
 

Garrett Ó Cinnéide

Chaith mé an chéad seachtain i gcomhlacht PR darbh ainm Fleischmann Hillard. Ar an Luan chuaigh mé go dtí dhá chruinniú. Bhí sé an-suimiúl dom a fháil amach cén sórt comhlachtaí lena mbíonn siad ag obair. Freisin labhair roinnt daoine linn faoi céard go díreach a dhéanann siad agus céard iad na deacrachtaí is na rudaí maithe faoi. Ar an Máirt rinne mé tionscnamh ar na comhlachtaí le Facebook agus Twitter, rud a thaitin liom. Ag deireadh an lae bhí orm taispeántas a dhéanamh le mo smaointe is na rudaí a cheap mé a bheadh éifeachtach. Chaith mé cuid mhaith den tseachtain ag teacht suas le bealaí chun barra seacláid Cadbury a dhíol. Ar an Déardaoin chuaigh mé go dtí 'photocall' i bhFaiche Stiabhna d'oscailt Fhéile Naomh Pádraig. Seachtain thar a
bheith spéisiúl a bhí ann!

Don dara seachtain bhí mé i Raidio na Life le Ruadhan Ó Gráda. Is é príomhaidhm na seachtaine ná clár uair a chloig a dhéanamh. Rinne mé cinneadh go mbeidh ceol rac Albanach téama an cláir. Thóg an scriopt roinnt mhaith ama de bharr go raibh orm rud éagsúil a rá faoi gach banna. Freisin múineadh dúinn conas an stúidio a úsáid agus conas eagarthóireacht a dhéanamh ar cheol. Seachtain iontach sultmhar a bhí ann
 

Mo thaithí oibre san Airm agus mar bhainisteor iomáint

Seosamh Ó Mathúna

I rith mo thaithí oibre bhí mé san Airm ar feadh seachtain amháin i gCathal Brugha Barracks.

Bhí sé an-speisúil ar fad. Rinne mé go leor sa tseachtain. Ar dtús bhí muid ag mairseáil. Múineadh dom conas gunna a láimhseáil agus conas é a thógáil as a chéile agus é a chur ar ais arís!

Sa dara seachtain bhí mé le bainisteor iomána ó mo chlub Cuala! Chuaigh mé timpeall chuig bunscoileanna chun iomáint a múineadh dóibh. Chuaigh mé chuig Scoil Lorcáin, Naomh Seosamh Dún Laoghaire agus Harold Glasthule. Bhí na páistí idir 6 agus 11 bliain d’aois.

Bhí an craic agam sa dara seachtain.

 

 

Cian Ó Súilleabháin


Don chéad seachtain den taithí oibre bhí mé ag obair i monarchan cógaisíochta darbh ainm Bristol Meyers Squibb i mBaile Bhlainséar, áit ina n-oibríonn m'uncail. Don chuid is mó den am bhí mé ag leanúint daoine thart agus iad ag déanamh a gcuid postanna. Lá amháin bhí mé le hinnealtóir timpeallachta agus bhí orainn dul thart agus a sheiceáil faoin leibhéal pH sa fuíolluisce a bhí acu. Lá eile bhí mé ag dul thart le fear a bhí ag seiceáil na tomhaiseanna a bhí ar na gléasanna do na meaisín a bhí acu chun a dhéanamh cinnte go raibh gach rud ag leibhéal sábháilte. Bhain mé sult as an seachtain agus bhí sé suimiúil.

Don dara seachtain bhí mé ag obair i siopa rothair i nDún Droma darbh ainm Joe Daly Cycles. Bhí orm postanna leadránacha a dhéanamh ar dtús ar nós glanadh leis an bhfolús ghlantóir ach lig siad dom rothair nua a chur le chéile freisin. Ní raibh an oiread sin le déanamh ach bhain mé taitneamh as.
 

 

Taithí Oibre i Chase Paymentech
Le Jack Lobhaois

Chaith mé dhá sheachtain ag obair le Chase Paymentech i bPáirc ghnó Eastpoint. Fuair mé an taithí seo tríd m'uncail atá ag obair ann. Gach lá thóg mé an Dart chuig Cluain Tarbh agus bhí bus ann le mé a thógáil go dtí an oifig. Bhí lá réasúnta fada agam (Ó 9:00 go 17:00) ach bhí siad an-solúbtha ó thaobh fágáil go luath dá mbeadh coinne agam. Bhí mé ag obair leis an bhfoireann seirbhísí cliaint. Bhí siad ar fad an-cháirdiúil ach bhí siad proifisiúnta le fios a ngnó acu.

Bhí obair ríomhaire le déanamh agam don chuid is mó. Bhí mé ag obair ach go háirithe ar athbhreithnigh ráithiúil ghnó (Quarterly Business Review) do chomhlachtaí atá mar chliaint ag Chase Paymentech. Bhí mé ag obair chomh maith ar chóras idirlíne chun ceisteanna maidir le íocaíochtaí na cliaint a fhreagairt, agus chun cur i láthair ó thaobh Bitcoin a dhéanamh. Bhain mé ann taitneamh as an taithí agus tugadh a lán freagrachtaí dom ó thaobh m'obair a dhéanamh. Rinneadar iarracht mhór gach rud faoin gcaoi go n-oibríonn an chomhlucht a mhíniú dom roimh ré agus faoi dheireadh na coicíse bhí eolas maith agam ar an cineál obair a déantar ann.

 

 

Molaim do dhaltaí na hidirbhliana an bhlian seo chugainn litir/ríomphost a sheoladh chucu má tá an taithí seo uait. Thaitin sé go mór liomsa, in ainneoin nach bhfuil morán suim agam sa chineál oibre sin, agus molaim do dhaoine a bhfuil spéis ach go háirithe i gcúrsaí airgeadais/calaois cur isteach air.
 

 

3M

Dylan O'Corrain

D'oibrigh mé le comhlacht darbh ainm 3M.Is comhlacht mhór í 3M timpeall an domhain agus déanann siad thart ar 55,000 earraí difriúla. Fostaíonn siad thart ar 60,000 agus le déanaí, bhuaigh an áit ina raibh mé,an áit is fearr le hobair in Éirinn le níos lú ná 50 fostaithe.

Bhain mé an taitneamh as an dá sheachtain ag obair le 3M agus bhí siad sásta liom freisin agus táim ag iarraidh obair don chomhlacht 3M sa todhchaí le cúnamh Dé. Le linn mo thaithí oibre rinne mé obair ar nos scannáil agus obair ar an ríomhaire. Dúradh liom nuair a bhí mé ann go dtagaimid ar fad i dteagmháil le timpeall ar 17 earra de chuid 3M gach lá!!!
 

 

 

Eileán Ní Chuilleanáin a labhair le bliain a cúig inniu, 2 Aibreán

Comhghairdeas le Cathal Ó Dúlacháin a fuair an marc is airde san Eacnamaíocht i Scrúdú na hArdteistiméireachta 2013 agus le Rónán Murdock á mhúineadh.

 

 

 

 

 

Díospóireacht Shinsir 31 Eanáir 2014

An bhfuil géarghá le páirtí polaitíochta nua i bPoblacht na hÉireann?
B’shin í an cheist a ndearna foireann shinsearach díospóireachta Choláiste Eoin iarracht a fhreagairt agus iad san iomaíocht inné an 30ú Eanáir 2014 i gCraobh Díospóireachta na hÉireann i gColáiste na Tríonóide.

Mo léan, níorbh againn an bua, áfach. In ainneoin ár n-iarrachtaí, d’éirigh le Coláiste Rís ó Dhún Dealgan an corn a thabhairt leo, agus bail ó Dhia orthu.

Ó roghnaíodh baill na foirne ag tús na scoilbhliana, tá Dara Ó Tuama, Enda Ó Lorcáin agus Mícheál Ó Grálaigh ag ullmhú agus ag obair ar a seacht ndícheall i dtreo na craoibhe díospóireachta i gComórtas Uí Chadhain, an comórtas díospóireachta Gaeilge is mó gradam sa tír. Agus iad ag argóint in aghaidh an rúin (i.e. nach bhfuil géarghá le páirtí nua), léirigh an triúr úd caighdeán nach bhfaca mise riamh ag díospóireachtaí Ghael Linn, caighdeán gan mhacasamhail.

Tráthnóna inné, sáraíodh gach taispeántas a thug foireann de chuid ár gcoláiste ó thosaigh mise ag freastal ar na díospóireachtaí sé bliana ó shin. Ní fhaca mé argóintí chomh haibí, paisean chomh croíúil nó bréagnú chomh hoilte aon bhliain eile ná mar a bhí ag Dara, Enda agus Mícheál aréir. Nochtaíodh tuairimí forbartha agus iniúchadh domhain i ngach ceann de chainteanna na bhfear. Bhíodar spéisiúil agus spreagthach—ní lú ná sin.

Tá ball amháin den fhoireann nár labhair inné i gColáiste na Tríonóide ach arbh é an ball is lárnaí den fhoireann. Níor sheas sé ag an léachtán, ach dá uireasa, ní bheadh foireann ann. An Máistir Ó Duinneacha, tá sé tar éis bliain eile a infheistiú i dtraidisiún díospóireachta an choláiste, idir shinsear agus shóisear. Dá mhéad nó dá laghad an moladh a fhaigheann sé, ní leor an moladh céanna. Tá pobal an choláiste thar a bheith buíoch de.

Ní cuimhin liom aon uair eile go dtí seo i gColáiste Eoin inar mhothaigh mé mórtas scoile níos láidre ná mar a mhothaigh aréir. D’fhreastal lear suntasach daltaí ar an ócáid chun tacaíocht a léiriú agus ní bréag é a rá gur mhothaigh cách amhlaidh.

Comhghairdeachas leis na díospóirí! Beidh lá eile ag an bPaorach.

A. Ó hEachteirn
 

 

Lá Idirnáisiúnta na Frithbochtanas

D'freastail 28 dalta bhliain 4 ar an Lá Idirnáisiúnta na

Frithbochtanas ag dealbha cuimhneachán na gorta ar an 17ú lá de Dheireadh Fomhair. Bíonn an ócáid seo éagraithe gach bliain i mB.Á.C. chun béim a leagadh ar an leithcheal a mbíonn os comhair daoine ag maireachtáil i mbochtanas. Rinne daltaí rang Naoise (Conall Ó Ceallaigh agus Jack Mac Aodha) téama an ocáid seo a léiriú ar mheirge dáthúil leis an nath 'le chéile i gcoinne éagora'.

Nuacht ón roinn nua-theangacha, mí na Samhna, 2013

Ceolchoirm le Irie Révoltés i halla na scoile, Dé hAoine 08.11.13

Mar pháirt de thuras domhanda cuirimid fáilte roimh an ghrúpa ceol mór le rá seo.
Beidh an ócáid dhá theangach – gearmáinis agus fraincis.
Beidh meascán de stíl difriúla ann: reigé, ska, rapcheol, punc-cheol agus fuaimeanna leictreonacha.
Pléann a gcuid amhráin téamaí sóisialta agus polaitíochta.

Tosóidh an cheolchoirm ag 2:00in. 
Fáilte roimh dhaltaí sinsir ó na ranganna gearmáinise /fraincise.

Breis eolas / Ticéid ón múinteoir teangacha / Bn. Mhic Cionna
 

Comhairle na nDaltaí

Nóta ón gCathaoirleach maidir leis an tSeachtain Fhrithmhaistíneachta

Cuireadh Seachtain Fhrithmhaistíneachta an choláiste ar siúl an tseachtain seo caite (an tseachtain dár tús an 21ú Deireadh Fómhair). Bhí sé eagraithe ag Comhairle na nDaltaí mar sheachtain ina bhféadfadh gach scoláire aghaidh phearsanta a thabhairt ar mhaistíneacht den uilechineál.


Shíl an chomhairle go raibh géarghá leis an tseachtain a chur ar bun mar gheall ar an ard a tugadh don mhaistíneacht le linn na bliana sna meáin. Anuas ar sin, tá an mhaistíneacht go mór i mbéil an phobail, ach go háirithe ó labhair Dáithí Mac Gearailt, bainisteoir buacach iomána an Chláir faoin dochar a rinne an mhaistíneacht dó ina óige. Tá daltaí sinsireacha na comhairle ag iarraidh nach mbeadh ar dhalta ar bith fulaingt i gcaoi dá leithéid inár gcoláiste nó i scoil ar bith.


Anuas ar sin, aithníonn teachtaí na comhairle gur fiú i gcónaí béim bhreise a chur ar iarrachtaí fhrithmhaistíneachta na scoile chun bullaíocht do gach cineál a chur faoi chois inár gcoláiste. Is fiú go mór an clapsholas a dhíriú ar na hiarrachtaí seo chun a chinntiú nach bhfuil aon ghnéith de shaol ár scoile ag cur isteach ar chearta bunúsacha an duine aonair.


Níor chóir go mbeadh drogall ar dhalta ar bith teacht anseo go Coláiste Eoin. Níor chóir go músclódh dalta ar bith gach maidin gan fonn air teacht ar scoil mar gheall ar chur isteach leanúnach ó chomhdhalta. Níor chóir go mbeadh ar dhalta ar bith dalta eile a sheachaint ar eagla go mbualfaí é. Níor chóir go mbeadh ar dhalta ar bith éisteacht le cáineadh pearsanta ó dhalta eile. Níl sin cóir agus ní fáiltítear i gColáiste Eoin é.
Ar an mbonn sin, mheas daltaí na comhairle go mbeadh sé tábhachtach Seachtain Fhrithmhaistíneachta a eagrú. Cuireadh roinnt imeachtaí ar siúl:

Labhair cinnirí ó bhliain a 6 le scoláirí bhliain a 1 i ngrúpaí de thriúr/ceathrar chun aidhm agus tábhacht na seachtaine a phlé agus chun a chinntiú nach bhfuil maistínteacht ar siúl sa bhliain sin.
D’eagraigh múinteoirí sláinte agus teagasc creidimh na scoile ceachtanna na seachtaine sin bunaithe ar théama na frithmhaistínteachta.


Thug an Captaen Gaeilge, Donncha Ó Murchú cuireadh do John Lonnergan, iar-ghobharnóir Phríosúin Mhuinseo, teacht chun na scoile chun éifeachtaí na maistínteachta a phlé le daltaí ó bhlianta 2/3. Is fear é a thaistealaíonn mórthimpeall na tíre ag labhairt le daoine agus tá an-chumas ar fad aige mar chainteoir. D’fhreastal mé féin ar cheann dá chainteanna agus caithfear a rá go raibh sé thar cinn ar fad. Mo bhuíochas ag dul do Dhonncha as ucht na cainte a eagrú, agus ar ndóigh, do John a chuir spiorad, fuinneamh agus beocht leis an tseachtain lena chuid cainte. (Cliceáil ar ghrianghraif ar chlé.)


Mar fhocail scoir, ba mhaith liom an Captaen Scoile, Cillian Ó Séanáin a lua. Is beag óráid atá cloiste agam uaidh nár úsáid sé na focail bród agus meas ann. Labhraíonn sé go paiseanta agus go minic faoi thábhacht na dtréithe seo agus ceapaim go mbeidís thar a bheith oiriúnach mar mhanna na seachtaine seo caite. Léirímis meas ar a chéile i gcónaí. Más féidir linn an meas seo a dhaingniú, is cinnte go mbeadh gach uile dalta bródúil as bheith ag freastal ar an gcoláiste seo.


Anraí Ó Braonáin
 

An Chéad Téarma:  Díospóireachtaí Gael Linn 2013/2014

 

Tar éis trí bhabhta de thrialacha (dea-chomhartha ann féin i leith spéis na ndaltaí sna díospóireachtaí Gaeilge!) d’éirigh linn dhá fhoireann a chur le chéile le dul san iomaíocht ar an ardán cainte i bhfeachtas na bliana seo.

Ní túisce na foirne roghnaithe ná aghaidh á tabhairt againn ar bhaile Mhuineachán tráthnóna ceomhar i lár Dheireadh Fómhair – ach ná stopadh ceo ná cruatan sinn! Na sinsir amháin a bhí san iomaíocht óir sos beag tugtha do scoláirí uaisle an tríú bliain go dtí lár na Samhna.
Foireann úrnua atá againn i mbliana, agus bíodh is go raibh brón orainn slán a fhágaint lenár gcairde misniúla ó anuraidh – Aindriú, Cillian agus Colm – is léir ó thaispeántas na foirne nua nach baol dúinn agus go leanfaidh traidisiún ársa díospóireachta na scoile fé lánseol.

Is é Dara Ó Tuama an captaen, Enda Ó Lorcáin i lár na páirce agus Mícheál Ó Grálaigh (captain na foirne sóisir a bhuaigh an chraobh mí Feabhra seo caite) an tríú cainteoir.

‘Tá ár bhféiniúlacht mar náisiún caillte againn’ an rún a bhí á phlé agus sinne ag taobhú leis. Inár gcoinne bhí scoileanna as Dún Dealgan, Rath Cairn agus ó Bhéal Feirste. Ardchaighdeán díospóireachta a bhí le clos, le cur agus cúiteamh ó gach taobh – cuid de caoin, cuid de dian! Níor cuireadh fiacail ann agus ba mhaith sin gan dabht. Chualamar díospóireacht.

Sa deireadh thángamar slán tríd go dtí an dara babhta agus ní naon éitheach a rá gur léirigh foireann Choláiste Eoin meas, misneach, croí is anam ina céad turas.

Féarplé don triúr, a raibh lá fada acu (agus ná déanaimis dearmad ar an tacaíocht, nó chun é a chur i mbealach eile – Conall Mac Dhonnagáin ó bhliain a trí!) agus le cúnamh Dé beidh lá rathúil eile again sa dara babhta ag deireadh na Samhna, nuair a bheidh – mar a déarfadh an Díreánach féin – na focail á gcur ag rince arís!
 

 

22.10.2013

Nuacht ó Chomhairle na nDaltaí:

Tá an tSeachtain Fhrithmhaistíneachta faoi lán tseoil agus tá roinnt imeachtaí eagraithe againn:

               Cinnirí ó Bliain 6 ag buaileadh le Bliain 1.

               Na captaein ag labhairt leis na bunranganna i rith na seachtaine faoi mheas a léiriú ar a chéile agus                              sainspiorad na scoile. 

               Múinteoir le díriú ar na téamaí seo ina n-ábhair.

                Aoichainteoir John Lonergan sa léachtlann le Bliain 2 agus Bliain 3 ar an Déardaoin.

                   (Grianghraif tríd an nasc ar chlé)

 

17.10.2013

Scéim Malairte go Marbach sa Ghearmáin

Tá na foirmeacha ar fáil do dhaltaí gearmáinise i mBliain 5 chun iaratas a chur isteach don scéim i mbliana. Eolas sa bhreis ó Bn. Mhic Cionna.

 

15.10.2013

Focal ón gCaptaen Scoile - Cillian

Táimid ag iarraidh béim a leagadh ar bhannai a eagrú i gcóir Cath na mBannaí. Breis eolais le teacht!