Imeachtaí Eischuraclam

Déanann Coláiste Eoin gach iarracht forbairt iomlán a dhéanamh ar na daltaí a thagann doras an Choláiste isteach. Gan amhras bíonn béim ar an obair acadúil agus spreagtar gach dalta le buaic a chumais a bhaint amach sna scrúduithe Stáit. Ach bíonn tallanna eile ag scoláirí Choláiste Eoin agus déantar iarracht iad sin a fhorbairt freisin trí ghníomhaíochtaí éagsúla lasmuigh den churaclam.
Tá luach ar leith ag baint le rannpháirtíocht in imeachtaí seach-churaclama. Cuireann siad le forbairt coirp agus intleachta na scoláirí agus treisíonn siad tréithe cinnireachta iontu trí bhéim a chur ar chomhoibriú, ar iontaofacht agus ar neamhspleáchas.

Spóirt

Bíonn clár leathan spóirt ar siúl i rith na scoilbhliana a chuirtear chun cinn le cabhair múinteoirí, tuismitheoirí, iar-dhaltaí agus cairde an Choláiste.

Peil Ghaelach

Glacann foirne peile faoi-14, faoi-16 agus faoi-18 páirt i gcomórtais Bhaile Átha Cliath agus Laighean. Buaic phointí i stair an Choláiste ná Cluiche Ceannais Sinsir na hÉireann a bhaint amach sa bhliain 1998 agus Cluiche Ceannais Sinsir Laighean a bhaint amach i 2010 agus 2012. Is minic Craobh Átha Cliath buaite ag aoisghrúpaí éagsúla freisin. Chaith iarscoláirí cáiliúla ar nós Comán Ó Gogáin, Liam Ó hÉineacháin, Barra Ó Ruairc, Marc Schutte, Roibeárd Mac Dáibhid, Maitias Mac Donncha &rl dathanna Bhaile Átha Cliath go bródúil in imeacht na mblianta.

Coláiste Eoin Peil Ghaelach

Iomáint

Tá luí ar leith ag scoláirí Choláiste Eoin leis an iomáint agus is annamh iománaí gan camán ina láimh agus é ag teacht ar scoil.
Le blianta beaga anuas is i gCraobhchomórtas A Laighean a ghlac na hiománaithe páirt le blianta beaga anuas agus is beag a bhí idir iad agus foirne Chill Chainnigh agus cluiche leath-cheannais na craoibhe á bhaint amach acu i 2011 agus 2012.
Foirne faoi 14, 16 agus 18 a chuirtear chun páirce ar son an Choláiste agus i measc na scoláirí a chaith léinte Bhaile Átha Cliath tá Pól Schutte, Dónal ‘Danny’ Sutcliffe, Colm Ó Cróinín agus Cian Ó Ceallacháin.

Coláiste Eoin Iomáint

Lúthchleasaíocht

Tugtar deis do dhaltaí páirt a ghlacadh sa lúthchleasaíocht faoi stiúir Eddie McDonough agus glacann daltaí an Choláiste páirt go rialta i gcomórtais Átha Cliath agus Laighean. Iarscoláire idirnáisiúnta a chloistear trácht faoi go minic ná Seosamh ‘Joe’ Mac Suibhne agus tá Cillian Ó Maonaigh agus Liam Mac Giolla Phádraig ar fhoirne faoi aois na hÉireann.

Cispheil

Glacann foirne an Choláiste páirt i gcomórtais cispheile Bhliain 1, Bhliain 2, faoi-16 agus faoi-19.

Coláiste Eoin Cispheil

Leadóg agus Galf

Is le cabhair tuismitheoirí a ghlacann na foirne leadóige agus gailf páirt i gcomórtais idir scoileanna. Tugann sé an deis do dhaltaí a imríonn na cluichí seo léinteán an Choláiste a chaitheamh agus tá an Coláiste buíoch do na tuismitheoirí as a ndíograis.

Coláiste Eoin Leadóg

Díospóireacht

Tá stair láidir ag an gColáiste i ndíospóireachtaí Gaeilge agus Gearmáinise. Glacann an Coláiste páirt i gcomórtais Ghaeilge Ghael Linn mar a bhfuil an comórtas sóisearach agus an comórtas sinsearach tugtha leo ag scoláirí Choláiste Eoin go minic. Tá stair láidir ag an gColáiste sna díospóireachtaí Gearmáinise freisin.

Ceol

Gné thábhachtach dár gcultúr Gaelach é an ceol traidisiúnta. Iarrtar ar scoláirí an Choláiste a gcuid scileanna ceoil a fheabhsú agus a chur chun cinn trí pháirt a ghlacadh i mbanna ceoil an Choláiste agus in imeachtaí ceoil eile. Cuireann daltaí Choláistí Eoin agus Íosagáin isteach ar chomórtas Siansa gach bliain, áit a léirítear sár-chaighdeán.

Coláíste Eoin Ceol

Ceoldrámaíocht

I gcomhpháirt lena chéile agus le cabhair múinteoirí agus tuismitheoirí, cuireann daltaí na hIdirbhliana sa dá Choláiste ceoldráma den chéad scoth ar stáitse in Earrach na bliana. I measc na gceoldrámaí clúiteacha a mhaireann sa chuimhne tá Asarlaí Oz, Grease, agus Áille agus Brúid.

Iris Eoin

Foilsítear iris scoile an Choláiste, Iris Eoin, go bliantúil. Tá fáilte roimh dhaltaí ailt, filíocht, scéalta agus eile a scríobh don iris. Is deis iontach í an iris freisin do dhaltaí dul i mbun eagarthóireachta agus cuireann an taithí agus na scileanna seo lena bhforbairt.

Cór

Tá cór scoile bunaithe sa Choláiste agus spreagtar agus fáiltítear roimh dhaltaí bheith páirteach ann.

Carthanachtaí

Ag luí le traidisiún Éamann Iognáid Rís, fear a léirigh cúram ar leith dóibh siúd a bhí fulaingt de bharr cruatan agus anró an tsaoil, déanann buachaillí Choláiste Eoin an-iarracht tacú le cúiseanna carthanachta éagsúla in imeacht na bliana. Os cionn €13,000 a bailíodh le linn na scoilbhliana 2011/2012.