Gradaim & Duaiseanna

Aithníonn Coláiste Eoin talainn, rannpháirtíocht agus raon cumais na ndaltaí trí dhuaiseanna agus gradaim a bhronnadh ag deireadh na scoilbhliana.

Duaiseanna

Bronntar duais i ngach ábhar ar dhaltaí i mBliain 6 agus i mBliain 1. Siad na múinteoirí ábhair a roghnaíonn an té a bhuafaidh an duais san ábhar bunaithe ar a dtuairimí faoi chumas, faoi chur chuige agus faoi rannpháirtíocht an dalta san ábhar.

Gradaim

Tá gradaim ar leith a bhronntar ar dhaltaí sinsearacha an Choláiste de bharr a dtionchar ar an scoil agus ar na daltaí inti.

 1. Gradam an Bhráthair Uí Dhúgáin: Is in onór don chéad Phríomhoide a bhronntar an gradam seo. Aithnítear sa té a bhuann an gradam seo dílseacht don Ghaeilge agus meas ar an gcultúr, tréithe a spreag an Bráthair Ó Dúgáin agus é i mbun bunú an Choláiste.
  Bronntar an gradam sinsearach ar dhalta amháin i mBliain 6.
  Bronntar an gradam sóisearach ar thriúr dalta i mBliain 3 – duine as gach rang.
   
 2. Gradam an Bhráthair de Barra: Is in onór don Bhráthair de Barra, an dara Príomhoide a bhronntar an gradam seo ag leibhéal Bhliain 6. Léiríonn buaiteoir an ghradaim seo tréithe agus suáilcí an Bhráthair de Barra – an Chríostaíocht agus cúram dá chomhdhuine.
   
 3. Gradam Sheáin Uí Leidhin – Sárscoláire na Bliana: Is in onór don tríú Príomhoide ar Choláiste Eoin a bhronntar an gradam seo. Is ar an dalta i mBliain 6 is mó a léiríonn scoláireacht agus is mó a dhéanann a dhícheall barr feabhais a bhaint amach i gcúrsaí acadúla a bhronntar an gradam seo.
   
 4. Sciath na Múinteoirí: Bronntar an gradam seo ar an dalta i mBliain 6 is mó a chuireann sainmheon an Choláiste chun cinn.
   
 5. Gradam na nIarscoláirí:
   
 6. Victor Ludorum: Bronntar an gradam seo ar an dalta i mBliain 6 is mó aithnítear ag cur ainm an Choláiste chun cinn ar pháirc na himeartha a bhronntar an gradam seo.
   
 7. Captaen na gCluichí: Dalta a roghnaítear do Bhliain 6 mar chinnire láidir a bhfuil cúrsaí spóirt agus cur chun cinn na gcúrsaí seo ina ábhar atá gar dá chroí. Roghnaítear an dalta seo bunaithe ar thuairimí a chomhdaltaí agus na múinteoirí.
   
 8. Captaen na Gaeilge: Dalta i mBliain 6 a bhfuil cur chun cinn na Gaeilge agus buansheasmhacht ar son na teanga i gColáiste Eoin ina chloch mhór ar a phaidrín aige. Roghnaítear an dalta seo bunaithe ar thuairimí a chomhdhaltaí agus na múinteoirí.
   
 9. Captaen na Scoile: Dalta ó Bhliain 6 a aithnítear mar shár-chinnire a thuilleann meas a chomhscoláirí agus a mhúinteoirí, a sheasann ar son luachanna Choláiste Eoin agus ina bhfeictear an cumas bheith ina ambasadóir dílis ar son Choláiste Eoin.

 

Coláiste Eoin Gradain & Duaiseanna

Coláiste Eoin Gradain & Duaiseanna