Bréagscrúduithe 2019

Seo thíos tráthchlár bhliain 3. Is gá a bheith ar scoil gach ls lá ag gnáth am scoile 8:45. Beidh ranganna staidéar ar siúl roimh na scrúdaithe. Ar laethanta go bhfuil rogha "staidéar" tugtha, is gá fanacht ar scoil. Ar na laethanta go bhfuil scrúdú ar ábhar roghnach ar siúl tá cead ag an dalta fanacht sa bhaile. Tá fáilte roimh dhaltaí teacht isteach le haghaidh staidéar más mian leo ach teacht isteach ag an gnáth am ag 8:45 nó 12:50, ní féidir siúl isteach i lár tréimhse. Is gá nóta a bheith acu chun an scoil a fhágáil roimh dheireadh an lae má thagann siad ar scoil chun staidéar a dhéanamh. 

Beidh gach dalta saor ar an Aoine deireanach ach amháin lucht ealaíne. 

Below is a copy of the timetable for third year and sixth year. Students must come to school at the usual time of 8:45 every day. They will have supervised study before the morning exams. On the timetable where an option staidéar is listed, those not sitting an exam must stay for supervised study. On days where exams on optional subjects are taking place and the staidéar option is not listed the students may stay at home or go home early, however they are welcome to stay to study. If they are coming in to study they must arrive by 8:45 or 12:50 and must have a note if they wish to leave before the end of the day. 

All students not taking art will be free on the last Friday.