Bliain 2 - Eolas do Thuistí

Bliain 2 - Eolas Ghinearálta agus Fógraí


1/5/18 - Maidir le scrúdaithe an tsamhraidh - Summer Exams


Tá sé tugtha faoi deara ag roinnt múnteoirí nach dtuigeann roinnt daltaí bliain 2 an tábhacht a bhaineann le scrúdaithe an tsamhraidh agus nach bhfuil siad ag staidéar mar ba chóir. Ní mór a mheabhrú dóibh go mbeidh an cinneadh faoi ardléibhél nó gnáth leibhéal bunaithe ar scrúduithe an tsamhraidh agus go mbeidh an rogha sin á dhéanamh acu i mí meán fómhair seo chugainn. Is gá dóibh luí isteach ar an obair idir seo tús na scrúdaithe. 

Tá an fógra seo tugtha do na daltaí le cúpla seachtain anuas.

Teachers of second years have noticed some of that the students don't appreciate the importance of the approaching summer tests and are not yet studying athe required level. It would be beneficial to discuss this with them and to encourage them to prepare adequately and to remind them that decisions about higher or ordinary level in various subjects will depend on the summer results. These decisions will need to be made in september 2018.

Teachers have been bringing this to the attention of the students themselves for the past fortnight.