Bliain 1 2017/ 2018

Seo roinnt eolais faoi imeachtaí scoile do mhac i mBliain 1. Sa dara ceangaltáin tá an t-eolas go léir a dáileadh ar tuismitheoirí a d'fhreastal ar an cruinniú eolais ar 27.09.2017.

Beifear ag cur leis seo de réir mar a athraíonn rudaí.

 

Here is some information regarding activities for your son in 1st Year. The second attachment has all the information that was given to parents who attended the information evening on 27.09.2017.

This will be updated accordingly.