Fáilte

        Cliceáil ar an bhFéilire trasna ar chlé

                le haghaidh Nuacht an Lae!

 

In imeacht breis agus daichead bliain ó am a bhunaithe tá Coláiste Eoin ag soláthar oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge do bhuachaillí dheisceart an chontae. Feidhmíonn an coláiste faoi phátrúnacht Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís agus tá luachanna bunaitheora na mBráithre Críostaí ina gclocha móra ar phaidrín mhuintir an choláiste agus iad i mbun saothair go laethúil.

Thar aon ní eile tá an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach lárnach in imeachtaí scoile agus léiríonn ár ndaltaí meas agus bród i leith a dteanga agus a gcultúr i gcónaí.

Is cúis mórtais domsa bheith im’ Phríomhoide ar Choláiste Eoin agus an deis tugtha dom cur lena bhfuil bainte amach acu siúd a bhí sa phost romham. Is cúis bróid dom oibriú le foireann mhúinteoirí proifisiúnta atá tiomnaithe d’oideachas den scoth a chur ar na mic léinn a shiúlann geataí na scoile isteach. Tugann bláthú agus forbairt na mic léinn uaisle chéanna ar a dturas trína ré sa Choláiste spreagadh agus misneach dúinn i mbun obair an lae.

Síneann fréamhacha Choláiste Eoin go leathan trí fhód dheisceart an chontae agus tá scáth láidir caite ag an scoil ar an gceantar. Tá scoláirí an choláiste bródúil as a n-oidhreacht. Fáiltím roimh ár scoláirí agus guím gach rath orthu i mbun a gcuid oideachais ar fhearann an choláiste.

Fearaim fáilte is fiche roimh scoláirí an Choláiste agus iad ag filleadh ar scoil don scoilbhliain 2013/2014.  Tá fáilte ar leith roimh na scoláirí nua a bheidh ag cur tús lena saol i gColáiste Eoin agus iad ag clárú i mBliain 1.  Guímid tréimhse shona, thorthúil orthu go ceann sé bliana.

Tréaslaimíd leis na daltaí a chur críoch lena ré i gColáiste Eoin mí Meitheamh seo caite.  Tá an Coláiste mórtasach as na torthaí iontacha a bhaineadar amach i scrúdú na hArdteistiméireachta - na torthaí is fearr a baineadh amach riamh.  Guímid gach rath orthu ina saol amach anseo.  Nár laga Dia iad.

Finín Máirtín
Príomhoide

 


 

Focal ón gCaptaen Scoile le teacht ar ball!

 

 

 

 

 

 

 

Focal ón gCaptaen Gaeilge

A chairde,

is iontach an onóir dom é a bheith mar Chaptaen Ghaeilge na scoile ar feadh na scoilbhliana atá romhainn amach.

'Sí an phríomh-rud ar a mbunaíonn muid muid fhéin air anseo i gColáiste Eoin ná an Ghaeilge. Táimid fíor-bhródúil as ár dteanga dhúchais, agus léiríonn daltaí na scoile iarracht mhacánta, dílseacht, agus grá gan teorainn don teanga i gcónaí. Aontaíonn an Ghaeilge sinn mar bhráithreacha ar bhealach, más rud é go bhfuilimid ar pháirc na himeartha le chamán inár nglaic, nó ag seasamh an fód ar stáitse mhór diospóireachta, bíonn muid ann agus paisean ár dteanga linn. Níl amhras go neartaíonn sé saibhreas saol na scoile anseo i nGaeltacht Dheisceart Bháile Átha Chliaith mar a ghlaíotar orainn.

An sprioc atá agam mar Chaptaen i mbliana, ná ní hamháin labhairt agus grá don Teanga Ghaeilge a scaipeadh i measc na ndáltaí, ach cultúr, ceol, spóirt, agus go hiondúil craic agus spraoi na nGael a spreagadh, a chothú agus a bheathú! Guím bliain rathúil, taitneamhach ar chuile dhuine.

Creidim go láidir go mbeidh lasair na Gaeilge á iompar go misniúil ag muintir Choláiste Eoin go dtiocfadh na ba abhaile.
Bí i do Spailpín.

Enda Ó Lorcáin

 

"Beir bua" ón gCaptaen Spóirt! 

Is mór an onóir e dom a bheith ag freastal oraibh, ar son na scoile, mar Captaen Spóirt i mbliana. Is í an príomh feidhm atá agam na daoine a choimead suas chun dáta agus ar an eolas faoi imeachtaí spóirt na scoile agus an spóirt a spreagadh tríd na scoile. Chomh maith, tá se uaim go ndéantar an nasc idir cairdeas, gaelachas agus spóirt a neartú. Tá an caighdean leagtha síos ag na hiar-captaein thar na blianta agus níl sé i gceist agam an patrúin sin a stopadh. Ta súil agam go mbeidh chuile dalta sasta teacht chugam le fadhb, ceist no smaoineamh ar bith ag baint le spóirt anseo i gColáiste Eoin.

Táim ag suil le bliain rathuil, gaelach agus buacach agus ar scáth a cheile, éireoidh linn.
Mise le meas.


Dónal Mac Eachráin

Nuacht

Clár 2014-2015
Dé hAoine, 15/08/2014 - Dé Luain, 15/09/2014
Captaein na Scoile 2014-15
Dé Luain, 01/09/2014 - Dé Domhnaigh, 21/09/2014