Fáilte

        Cliceáil ar an bhFéilire trasna ar chlé

                le haghaidh Nuacht an Lae!

 

In imeacht breis agus daichead bliain ó am a bhunaithe tá Coláiste Eoin ag soláthar oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge do bhuachaillí dheisceart an chontae. Feidhmíonn an coláiste faoi phátrúnacht Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís agus tá luachanna bunaitheora na mBráithre Críostaí ina gclocha móra ar phaidrín mhuintir an choláiste agus iad i mbun saothair go laethúil.

Thar aon ní eile tá an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach lárnach in imeachtaí scoile agus léiríonn ár ndaltaí meas agus bród i leith a dteanga agus a gcultúr i gcónaí.

Is cúis mórtais domsa bheith im’ Phríomhoide ar Choláiste Eoin agus an deis tugtha dom cur lena bhfuil bainte amach acu siúd a bhí sa phost romham. Is cúis bróid dom oibriú le foireann mhúinteoirí proifisiúnta atá tiomnaithe d’oideachas den scoth a chur ar na mic léinn a shiúlann geataí na scoile isteach. Tugann bláthú agus forbairt na mic léinn uaisle chéanna ar a dturas trína ré sa Choláiste spreagadh agus misneach dúinn i mbun obair an lae.

Síneann fréamhacha Choláiste Eoin go leathan trí fhód dheisceart an chontae agus tá scáth láidir caite ag an scoil ar an gceantar. Tá scoláirí an choláiste bródúil as a n-oidhreacht. Fáiltím roimh ár scoláirí agus guím gach rath orthu i mbun a gcuid oideachais ar fhearann an choláiste.

Fearaim fáilte is fiche roimh scoláirí an Choláiste agus iad ag filleadh ar scoil don scoilbhliain 2013/2014.  Tá fáilte ar leith roimh na scoláirí nua a bheidh ag cur tús lena saol i gColáiste Eoin agus iad ag clárú i mBliain 1.  Guímid tréimhse shona, thorthúil orthu go ceann sé bliana.

Tréaslaimíd leis na daltaí a chur críoch lena ré i gColáiste Eoin mí Meitheamh seo caite.  Tá an Coláiste mórtasach as na torthaí iontacha a bhaineadar amach i scrúdú na hArdteistiméireachta - na torthaí is fearr a baineadh amach riamh.  Guímid gach rath orthu ina saol amach anseo.  Nár laga Dia iad.

Finín Máirtín
Príomhoide

 


 

Focal ón gCaptaen Scoile

 

Dia dhaoibh a dhaoine uaisle, is mise Dara Ó Tuama, an captaen scoile i mbliana. Is í an aidhm atá agamsa ná éiteas na scoile a neartú, bród don Ghaeilge agus dílseacht don scoil uasal seo a léiriú i measc na ndaltaí go léir i ngach gné de shaol na scoile.
Séard is iontaí faoi Choláiste Eoin ná an deá-atmaisféar folghamtha a chruthaítear. Tá cáil ar an scoil de bharr ár mbuanna ar an bpáirc imeartha, i gcúrsaí ceoil agus I mbun díospóireachta, ach is trí obair dhian agus cúnamh ó mhúinteoirí a shroichtear an caighdeán is airde. I gcónaí i gColáiste Eoin bímid ag féachaint ar aghaidh ag iarraidh caighdeán nua a bhaint amach agus ní ag faire siar ar shean-éachtaí.
Dar ndóigh, is í an Ghaeilge an bhuncloch lena leagtar gach imeacht eile i gColáiste Eoin. Feidhmíonn an scoil go hiomlán trí mheán na Gaeilge, agus éilítear ar gach dalta iarracht mhacánta a dhéananmh Gaeilge a labhairt. Léirítear dílseacht don Ghaeilge, laistigh agus lasmuigh de gheataí na scoile. Pé áit a bhfuil daltaí Choláiste Eoin, beidh Gaeilge le cloisteáil agus cruthaímid ár nGaeltacht féin i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.
Ó thaobh spórt de, tá foirne peile gaelaí, iomána, cispheile agus lúthcleasaíochta ann. Táimid ag iomaíocht ar an léibhéal is airde in Éirinn sa pheil agus san iomáint, faoi stiúr agus faoi chabhair na múinteoirí. Le roinnt blianta tá foirne nua cruthaithe, ar nós leadóg bhoird, gnáthleadóige, snámh agus gailf. Is iontach é go bhfuil foirne ar fáil d’éinne a bhfuil spéis acu i spórt ar leith.
Tá áit faoi leith ag an gceol i stair Choláiste Eoin chomh maith. Tá bannaí Siansa ag cur chun stáitse i gCraobh na hÉireann le roinnt blianta agus ag éirí go hiontach leo. Cuireann an ceol go mór le hatmaisféar na scoile agus cloistear na bannaí ag ceolchoirmeacha i rith na bliana. Is mór an t-áthas é ceoltóirí nua iontacha a fheiceáil ó bhliain a haon ach go háirithe.
Bíonn na foirne díospóireachta Gaeilge agus Gearmáinise ag iomaíocht sna comórtais chomh maith agus is annamh nach bhfuil slua paiseanta ag bailiú, idir scoláirí agus iarscoláirí, i gColáiste na Tríonóide chun tacaíocht a thabhairt i gCraobh na hÉireann. Cuireann na foirne seo an-obair isteach agus léiríonn said bród don scoil agus iad i mbun oibre.
Mar fhocal scoir, is scoil faoi leith í Coláiste Eoin, a ndéanaimid ár seacht ndíchéall an caighdeán is airde gur féidir linn a bhaint amach ann, go hacadúil agus go seach churaclach. Léirimid bród don Ghaeilge i gcónaí agus meas ar a chéile agus ar ár scoil
Tá sé mar onóir dom a bheith mar chaptaen scoile i mbliana agus tá mé cinnte má thugaimid faoi le chéile beidh an-bhliain galánta againn.
Go raibh fada buan sibh

Dara Ó Tuama
 

Focal ón gCaptaen Gaeilge

A chairde,

is iontach an onóir dom é a bheith mar Chaptaen Ghaeilge na scoile ar feadh na scoilbhliana atá romhainn amach.

'Sí an phríomh-rud ar a mbunaíonn muid muid fhéin air anseo i gColáiste Eoin ná an Ghaeilge. Táimid fíor-bhródúil as ár dteanga dhúchais, agus léiríonn daltaí na scoile iarracht mhacánta, dílseacht, agus grá gan teorainn don teanga i gcónaí. Aontaíonn an Ghaeilge sinn mar bhráithreacha ar bhealach, más rud é go bhfuilimid ar pháirc na himeartha le chamán inár nglaic, nó ag seasamh an fód ar stáitse mhór diospóireachta, bíonn muid ann agus paisean ár dteanga linn. Níl amhras go neartaíonn sé saibhreas saol na scoile anseo i nGaeltacht Dheisceart Bháile Átha Chliaith mar a ghlaíotar orainn.

An sprioc atá agam mar Chaptaen i mbliana, ná ní hamháin labhairt agus grá don Teanga Ghaeilge a scaipeadh i measc na ndáltaí, ach cultúr, ceol, spóirt, agus go hiondúil craic agus spraoi na nGael a spreagadh, a chothú agus a bheathú! Guím bliain rathúil, taitneamhach ar chuile dhuine.

Creidim go láidir go mbeidh lasair na Gaeilge á iompar go misniúil ag muintir Choláiste Eoin go dtiocfadh na ba abhaile.
Bí i do Spailpín.

Enda Ó Lorcáin

 

"Beir bua" ón gCaptaen Spóirt! 

Is mór an onóir e dom a bheith ag freastal oraibh, ar son na scoile, mar Captaen Spóirt i mbliana. Is í an príomh feidhm atá agam na daoine a choimead suas chun dáta agus ar an eolas faoi imeachtaí spóirt na scoile agus an spóirt a spreagadh tríd na scoile. Chomh maith, tá se uaim go ndéantar an nasc idir cairdeas, gaelachas agus spóirt a neartú. Tá an caighdean leagtha síos ag na hiar-captaein thar na blianta agus níl sé i gceist agam an patrúin sin a stopadh. Ta súil agam go mbeidh chuile dalta sasta teacht chugam le fadhb, ceist no smaoineamh ar bith ag baint le spóirt anseo i gColáiste Eoin.

Táim ag suil le bliain rathuil, gaelach agus buacach agus ar scáth a cheile, éireoidh linn.
Mise le meas.


Dónal Mac Eachráin